Vesti
Društvo i ekonomija
U januaru suficit republičkog budžeta od 6,1 milijardi dinara
07.03.2023. 20:00
Izvor: Blic
U januaru suficit republičkog budžeta od 6,1 milijardi dinara
Ministarstvo finansija saopštilo je danas da je u januaru ostvaren suficit republičkog budžeta u iznosu od 6,1 milijardi dinara.
U informaciji na sajtu Ministarstva navodi se da su naplaćeni prihodi u iznosu od 150,3 milijardi, od čega su poreski prihodi iznosili 136 milijardi dinara.Najveći deo poreskih prihoda bio je kroz PDV u iznosu od 68,8 milijardi i akciza u iznosu od 43,8 milijardi dinara.
Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 13,3 milijardi dinara, a priliv donacija u januaru iznosio je milijardu dinara.
Rashodi su izvršeni u iznosu od 144,2 millijardi dinara dinara, od čega su rashodi za zaposlene iznosili 29,4 milijardi, isplata kamata 23 milijarde, transferi fondovima PIO, SOVO i RFZO i NSZ bili su ukupno17,6 milijardi dinara, kapitalni izdaci su iznosili 17,1 milijardi a izdaci za nabavku finansijske imovine 15,6 mlrd dinara.
U informacij se navodi da je na nivou opšte države u januaru ostvaren fiskalni suficit u iznosu od 1,2 milijarde i primarni fiskalni suficit u iznosu od 24,2 milijarde dinara.