Vesti
Društvo i ekonomija
Vlada usvojila Program za suzbijanje sive ekonomije
09.03.2023. 20:00
Izvor: Danas
Vlada usvojila Program za suzbijanje sive ekonomije
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Program za suzbijanje sive ekonomije za period 2023 – 2025. godine, s obzirom na to da je borba protiv sive ekonomije jedan od njenih prioriteta kojim se nastavlja borba koju država već godinama sprovodi, navedeno je saopštenju.
Kako se ističe u saopštenju nakon sednice, program je donet kako bi se što pre počelo sa sprovođenjem predviđenih aktivnosti i mera na suzbijanju sive ekonomije, a sa ciljem da se njen udeo u ukupnoj privrednoj aktivnosti u Srbiji smanji i na tržištu svede na najniži mogući nivo.
„Zato pristupanje rešavanju ovog društvenog izazova zahteva korišćenje aktivnih i sistemskih mera javnih politika. Posledice sive ekonomije su brojne, a među najznačajnije spadaju nelojalna konkurencija, smanjeno poverenje u institucije sistema, usporavanje privrednog rasta, manja efikasnost u naplati javnih prihoda i posledično niži kvalitet javnih usluga koje država pruža privredi i građanima“, dodaje se u saopštenju.
Članovi Vlade doneli su Odluku o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije, u čijem sastavu su resorni ministri, rukovodioci državnih organa, stručni saradnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojske Srbije, Crvenog krsta Srbije, Gorske službe spasavanja, direktori javnih preduzeća u oblasti saobraćaja, šumarstva, vodoprivrede, elektroprivrede, kao i rukovodioci drugih organa, posebnih organizacija, organizacija i ustanova u čijem delokrugu su poslovi iz oblasti zaštite i spasavanja.
Na današnjoj sednici doneta je i Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, čiji se zadaci usaglašavaju sa programom Vlade, a u cilju stvaranja modernog zdravstva koje podrazumeva integrisane informacione sisteme u zdravstvenom sistemu i na taj način omogućava bezbedan pristup i korišćenje zdravstvenih podataka, doprinosi kvalitetu, efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građana.
Na sednici je usvojena Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Krov 2023”, čijom realizacijom bi se Komesarijatu za izbeglice i migracije obezbedila sredstva za finansiranje kupovine do 10 seoskih domađinstava za porodice izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji.
Doplatna marka će biti izdata u periodu od 27. marta do 9. aprila 2023. godine u tiražu od 1,5 milion komada u apoenu od 10 dinara, tako da će pri prodaji ukupnor tiraža biti moguće da se ostvari bruto iznos od 15 miliona dinara.