Vesti
Društvo i ekonomija
Šta je novo u izmenama Zakona o obnovljivim izvorima energije
22.03.2023. 20:00
Izvor: Politika
Šta je novo u izmenama Zakona o obnovljivim izvorima energije
Izmenama Zakona o obnovljivim izvorima energija OIE koji je vlada usvojila i koji treba da se nađe pred poslanicama u Skupštini biće omogućen dalji razvoj sektora zelene energije, uključujući i sprovođenje aukcija za nove kapacitete. Na ovaj način će učešće zelene energije biti u većoj meri zastupljeno u energetskom miksu zemlje s jedne strane, a sa druge će obezbediti siguran rad elektroenergetskog sistema u Srbiji.
U ovom času naša zemlja oko dve trećine električne energije dobija iz uglja, zbog čega je važno da se poveća proizvodnje struje iz obnovljivih izvora jer je to ključno za uspešno sprovođenje energetske tranzicije, ali i ekologiju.
– Da bismo to postigli, potrebno je bolje definisanje uloge i odgovornosti svih učesnika, kako bismo imali i veću proizvodnju zelene energije i stabilnost elektroenergetskog sistema i to je ono što želimo da postignemo kroz izmene ovog zakona, navela je ministarka energetike Dubravka Đedović.
Buduću da je sve više onih koji žele sami da proizvode zelene kilovate izmene zakona doprineće i rešavanju pitanja velikog broja zahteva za priključenje vetroelektrana i solarnih elektrana na elektroenergetski sistem. Jedna od promena u predloženim izmena i dopunama Zakona o korišćenju OIE odnosi se i na ograničenje instalisane snage kupaca-proizvođača, u skladu sa sličnom praksom u EU i Energetskoj zajednici.
Upitan šta se tačno menja, da li će stavka na računu naknada za zelenu energiju ostati mr Željko Marković, savetnik za energetiku u „Dilojtu” kaže će promenu osetiti pre svega veliki proizvođači struje iz IOE. Naime, za one koji imaju proizvodne kapacitete veće od 500 kilovate fi-din tarife (odnosno podsticaji koji sada važe za proizvođače zelene energije) neće više važiti. Oni će se ubuduće nadmetati na aukcijama za najpovoljniju cenu, a takmičenje će organizovati Ministarstvo rudarstvo.
U praksi će to izgledati tako što će nadležni odrediti maksimalnu cenu struje na aukciji, s tim što će se učesnici među sobom takmičiti ko će da dati najbolju ponudu, odnosno najnižu cenu struje. Onaj ko pobedi stiče pravo da u narednih 12 godina ima zagarantovanu cenu struje bez obzira kolika je njena tržišna vrednost u tom trenutku.
Marković ističe da ukoliko bi se dogodilo da cena struje na domaćoj berzi bude niža od dobijene na aukciji da će tu razliku proizvođaču nadoknaditi država. U suprotonom ukoliko ta cena bude viša proizvođač će biti dužan da tu razliku pokrije.