Vesti
Društvo i ekonomija
Nadzorni odbor EPS-a usvojio novi statut
04.04.2023. 20:00
Izvor: B92
Nadzorni odbor EPS-a usvojio novi statut
Nadzorni odbor EPS-a je usvojio novi statut koji predviđa transformaciju tog javnog preduzeća u akcionarsko društvo.
Nadzorni odbor "Elektroprivrede Srbije" usvojio je na današnjoj sednici novi Statut čime su se stekli uslovi da se to preduzeće transformiše iz Javnog preduzeća u Akcionarsko društvo zatvorenog tipa, u stoprocentnom vlasništvu države Srbije.
Usvajanje Statuta predstavlja sprovođenje Odluke Vlade RS i prvi je korak ka reformi EPS-a kojom će se upravljački organi profesionalizovati, a profesionalno rukovodstvo dovesti do efikasnijeg poslovanja i učiniti EPS regionalnim energetskim gigantom.Pre usvajanja Statuta od strane Nadzornog odbora EPS-a, Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada RS izvršili su konsultacije sa sindikatima. Nakon pažljivog razmatranja svih sugestija u Statutu je definisano da jedan član Nadzornog odbora bude predstavnik zaposlenih, čime se dodatno štite prava radnika, zatim je naglašeno da osim pretežne i ostalih delatnosti, Društvo obavlja i delatnost Trgovina električnom energijom, takođe i da Društvo nastavlja da vrši javno snabdevanje električnom energijom u skladu sa izdatom licencom Agencije za energetiku Republike Srbije iz 2016. godine i zakonom kojim se uređuje energetika.
Promena pravne forme donosi uređenje odnosa države i upravljanja. Statut predviđa da Osnivač, Vlada RS, imenuje Skupštinu Društva. S obzirom da je Osnivač jedini akcionar, Skupština je jednočlana i ona imenuje Nadzorni odbor na koji prenosi najveći deo nadležnosti.
Nadzorni odbor ima sedam članova od kojih je jedan predsednik, a jedan predstavnik zaposlenih. Nadzorni odbor određuje strategiju i poslovne ciljeve društva i odgovoran je za njihovo ostvarivanje. Takođe, NO imenuje sedam članova Izvršnog odbora, odnosno izvršne direktore od kojih je jedan generalni direktor. Izvršni direktori između ostalog organizuju i rukovode procesom rada, prate sprovođenje planova, daju naloge i smernice i odgovaraju za sprovođenje odluka, kvalitet, obim i rezultate rada organizacionog dela kojim rukovode.
"Elektroprivreda Srbije je žila kucavica našeg energetskog sistema i cele privrede. Nacionalni interes je da bude snažna i nezavisna i da bude pokretač ekonomskog razvoja. Promena pravne forme će doneti efikasnije upravljanje, nema otuđenja imovine, niti otpuštanja radnika, a EPS će nastaviti da bude i snabdevač i trgovac električnom energijom. Profesionalizacija EPS-a treba da omogući ubrzanu realizaciju velikog broja projekata koji treba da ojačaju proizvodnju električne energije. Istovremeno, transformacija EPS-a je i prvi korak reforme naših energetskih preduzeća. Cilj Vlade RS je jačanje našeg energetskog sektora, uvođenje profesionalnog menadžmenta, poboljšanje upravljanja i unapređenje poslovanja energetskih preduzeća u vlasništvu države. Zahvaljujem se svima na konstruktivnom dijalogu", poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.