Vesti
Društvo i ekonomija
Kako da akcionari Agrobanke dođu do novca iz stečajne mase?
24.02.2024. 20:00
Izvor: biznis.rs
Kako da akcionari Agrobanke dođu do novca iz stečajne mase?
Stečaj u Agrobanci je zaključen, a posle 12 godina trajanja tog postupka na kraju je ostao „višak“ stečajne mase u vrednosti od 1,64 milijarde dinara.
Od te sume, država Srbija će, kao najveći akcionar sa učešćem od oko 20 odsto u kapitalu, dobiti 321,5 milion dinara, dok će ostalih pet hiljada akcionara podeliti 1,27 milijardi dinara u novcu – a da bi došli do svog novca, treba da obrate pažnju na poziv koji im je uputila Agencija za osiguranje depozita i da ispune propisane uslove.
Ukoliko ste akcionar Agrobanke, prvo neprijatno iznenađenje dočekaće vas ukoliko pokušate da proverite koliko imate akcija na portalu Centralnog registra hartija od vrednosti (CRHoV).
CRHoV je „ispisao“ 788.903 obične i 4.211 preferencijalnih akcija Agrobanke, odnosno izbrisala ih iz evidencije zato što je stečaj zaključen – ali to ne znači da su vlasnici kapitala propale banke ostali bez novca.
Agencija za osiguranje depozita (AOD) uputila je 9. februara obaveštenje akcionarima Agrobanke, kojim ih poziva da dostave instrukcije za isplatu, bez naznake do kog roka treba dostaviti podatke i dokumenta.
Biznis.rs nezvanično saznaje da će ta procedura isplate pred AOD trajati do aprila da bi novac iz viška stečajne mase kasnije bio prebačen u sudski depozit. Ni u tom slučaju novac nije „izgubljen“, ali će biti dostupan po drugačijoj proceduri.
Instrukcija kakvu traži AOD mora bili dostavljena u pisanoj formi, lično ili preporučenom poštom, na adresu: PB Agrobanka a.d. Beograd u stečaju. Adresa za prijem pošte je Кneza Mihaila 2-4, VII-sprat, 11000 Beograd.Podsećamo da je i dalje u toku stečaj Nove Agrobanke, „banke za specijalne namene“ u koju su prebačeni depoziti i neki od kredita koje je odobrila Agrobanka. Jedini akcionar Nove Agrobanke je Republika Srbija.