Slobodno vrijeme
Tehnologija
Materijal koji bi mogao naslijediti silicijum
07.05.2009. 12:00
Izvor: Sarajevo - X
Materijal koji bi mogao naslijediti silicijum
Istraživači na Tehnološkom institutu Massachusetts rade na ispitivanju karakteristika grafena - forme ugljenika sa vrlo obećavajućim potencijalima za primjenu u novoj generaciji brzih i manjih mikročipova.
Zbog jedinstvenih električnih svojstava grafen može naslijediti silicijum u novoj generaciji mikročipova, prevladati fizička ograničenja silicijuma za razvoj još manjih i bržih čipova.
Grafen, jedna od formi ugljenika koja ima debljinu od samo jednog atoma, identifikovan je kao teoretska mogućnost 1947. godine, ali su ga istraživači na Univerzitetu Manchester registrovali i napravili tek 2004 godine, od kada je postao vrlo "vruća tema".
Mikročipovi su samo jedna od potencijalnih primjena grafena. Zbog jednoatomske debljine grafen je providan, i može biti upotrebljen za transparentne elektrode kod dioda koje emituju svjetlost (LED) ili poboljšanih solarnih ćelija.
Grafen se takođe može zamijeniti bakar u elektro-spojevima između kompjuterskih čipova i drugih elektronskih naprava, dajući mnogo manji otpor i tako osiguravajući znatno manje zagrijavanje. Takođe, mogao bi imati potencijalnu upotrebu kod kvantnih elektronskih naprava na kojima se intenzivno radi s ciljem postizanja nove generacije naprava za kompjutersku obradu podataka.
Pokretljivost elektrona u grafenu (mjera koliko lako elektroni mogu da protiču kroz njega) daleko je najveća od svih poznatih materijala. Njegova čvrstoća je 200 puta veća od čvrstoće čelika.
Jedna od potencijalnih primjena grafena mogla bi biti pojačavanje frekvencije za mnogo brže kompjuterske čipove i komunikacijske naprave.