Slobodno vrijeme
Tehnologija
Na kongresu WeAreDevelopers AI Beč predstavljene tehnologije umjetne inteligencije
06.12.2018. 12:00
Izvor: klix.ba
Na kongresu WeAreDevelopers AI Beč predstavljene tehnologije umjetne inteligencije
Grad Beč koristi umjetnu inteligenciju u gradskoj upravi kako bi ubrzao procese te optimirao uslužne djelatnosti.
Na kongresu o umjetnoj inteligenciji WeAreDevelopers AI Beč 2019 predstavljene su tehnologije umjetne inteligencije za privatni i javni sektor.
Digitalni razvoj prodire u sve pore ekonomije i društva te nudi velik potencijal za nove uslužne djelatnosti i proizvode, pojednostavljene procese i inovativne modele poslovanja.
Digitalizacija se u javnoj upravi Austrije dešava sporije u odnosu na Evropsku uniju, no to bi se tokom sljedećih godina trebalo promijeniti. Rani stadij razvoja pritom ima tu prednost da se nove tehnologije mogu od početka integrirati u strategije digitaliziranja. Grad Beč u tome ima ulogu predvodnika te već sakuplja prva iskustva sa novim tehnologijama kao što su blockchain ili umjetna inteligencija. Partnerstva sa liderima tržišta poput Microsofta sastavni su dio strategije. Prednosti su brzi ciklusi inovacije, kraća razdoblja od razvoja produkta do njegovog plasiranja na tržište te značajne cjenovne prednosti budući da se oni većinom mogu izlagati na platformama koje su već tržišno zrele.
"Digitalni razvoj u mnogome zavisi od toga da li ljudi imaju povjerenja u nove tehnologije. Kako bi se zadobilo povjerenje u ove tehnologije, potrebno je riješiti pitanja sigurnosti, zaštite podataka i reguliranja umjetne inteligencije. Stoga se sada moramo intenzivno pozabaviti pitanjem odnosa izmedju čovjeka i mašine", smatra Dorothea Ritz, generalna direktorica Microsoft Austrije.
"Tehnika je uvijek bila alat koji je čovjeku olakšavao posao. Kao što ćemo tokom našeg kongresa umjetne inteligencije u Beču 'WeAreDevelopers' i pokazati, tehnika umjetne inteligencije već je spremna za upotrebu. Kongresom o umjetnoj inteligenciji 'WeAreDevelopers' želimo prikazati i ilustrirati raznolikost mogućnosti upotrebe umjetne inteligencije u našem društvu i gospodarstvu", dodaje Benjamin Ruschin, suosnivač i generalni direktor "WeAreDevelopers".
Beč već danas koristi tehnološka rješenja umjetne inteligencije. Kako bi intenzivnije iskoristio potencijal umjetne inteligencije, Beč će do kraja 2018. godine razviti vlastitu strategiju umjetne inteligencije. U okviru Digitalne agende Beča (Digitale Agenda Wien) na platformi za participaciju www.partizipation.wien.at pokrenut je online proces za generiranje ideja - "Umjetna inteligencija: ideje i prijedlozi za grad Beč". Cilj je identificirati daljnje mogućnosti primjene inovativnih usluga koje bi bile od koristi za stanovnike grada Beča i za povećanje efikasnosti postojećih procesa i time učiniti još jedan korak u smjeru etbaliranja Beča kao evropskog glavnog grada digitalizacije.