Slobodno vreme
Tehnologija
Tržište telekomunikacija na Balkanu
11.05.2007. 12:00
Izvor: B92
Tržište telekomunikacija na Balkanu
Ericsson, vodeći snabdevač telekomunikacionom opremom u svetu je upravo završio obiman projekat istraživanja tržišta u četiri države jugo-istočne Evrope - u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj.
Istraživanje pruža podroban uvid u potrebe krajnjih korisnika i njihove stavove prema telekomunikacionim proizvodima i uslugama. Projekat je iskoristio globalne standarde vrhunskog nivoa Ericsson-ove laboratorije i Ericsson-ovog poslovnog konsaltinga.
Na današnjem veoma konkurentnom i sve kompleksnijem telekomunikacionom tržištu, podrobno i temeljno razumevanje krajnjih korisnika je ključ koji telekomunikacione operatere širom sveta vodi do uspeha. Ericsson, partner svetske klase koji od početka do kraja prati rad telekom operatera, zaista razume potrebe korisnika, zahvaljujući svom radu na istraživanju tržišta koje iz godine u godinu sprovodi Ericsson-ova laboratorija koja se bavi potrošačima.
Već više od 10 godina, Ericsson-ova laboratorija obavlja više od 20.000 intervjua licem u lice sa potrošačima u 25 zemalja na 4 kontinenta. Na osnovu ovih prvoklasnih podataka, poslovni konsultanti Ericsson-a podržavaju telekomunikacione operatere u donošenju poslovnih odluka i planiranju, optimiziranju prihoda i upravljanju troškovima koji su neophodni za njihov uspešni razvoj poslovanja.
Ericsson-ovo nedavno istraživanje na Balkanu je za Ericsson-ove klijente obezbedilo važne informacije. Tačnije rečeno, 89% uzorka u Srbiji ima pristup fiksnom telefonu u svom domaćinstvu, što ovu državu svrstava među prve u Evropi ispred Grčke (81%), Bugarske (68%) i Rumunije (50%). Štaviše, srpska domaćinstva su dobro opremljena desktop kompjuterima (46%) i kablovskom televizijom (42%). Kablovska televizija je još dostupnija u Rumuniji (79%) i Bugarskoj (70%). Dial-up Internet vezu na raspolaganju ima 27% srpskih domaćinstava, 17% grčkih domaćinstava i 12% bugarskih domaćinstava. Međutim, nalazi istraživanja pokazuju i digitalnu podvojenost u okviru zemalja pošto su ljudi u gradovima opremljeniji najnovijom tehnologijom u poređenju sa selom.

Klijenti žele ultra-brzi/širokopojasni internet
Opšte brojke korišćenja interneta u četiri balkanske zemlje su na sličnim nivoima. Prema istraživanju, 27% srpskog uzorka koristi internet dnevno ili nedeljno, 25% u Grčkoj, 26% u Rumuniji i 31% u Bugarskoj. Međutim, globalni reperi pokazuju da je brzi pristup internetu na Balkanu još uvek ograničen. Samo 7% srpskih domaćinstava je opremljeno tzv. high-speed internetom, ali ukupno 17% srpskih ispitanika planira da dobije isti nabavi, što jasno odražava potrebu za efikasnim širokopojasnim internetom. 8% ispitanika u Grčkoj navodi da nameravaju da dobiju širokopojasni internet u narednih 12 meseci, kao dodatak na postojećih 7% koliko je već prodrlo u domaćinstva. Ključni pokretači za high-speed širokopojasni internet su “raspoloživost” i “kvalitet”, kako je navelo više od 85% analiziranog uzorka. U uslovima internet usluga, ljudi u sve četiri balkanske zemlje rangiraju internet telefoniju kao jednu od najinteresantnijih usluga. 66% Bugara i 28% Grka – korisnika interneta navodi da su zainteresovani za VoIP (Voice-over IP). Štaviše, Rumuni i Srbi su veoma zainteresovani za “Internet video telefoniju” a Srbe veoma privlače “Video-On-Demand” i “TV-on-Demand” usluge. Informativne društvene usluge E-učenje, E-zdravlje, E-upravljanje su interestantne u sve četiri balkanske države ali dostižu najbolje rezultate u Grčkoj. Tako je na primer 33% internet korisnika u Grčkoj zainteresovano za uslugu E-upravljanja.

Balkan je prihvatio mobilnu tehnologiju i traži kvalitet usluga
Korisnici mobilnih telefona u Srbiji šalju SMS poruke u velikoj meri u poređenju sa regionalnim i globalnim standardima. 84% Srba koriste SMS usluge barem mesečno, u poređenju sa 69% u Rumuniji, 59% u Grčkoj i 53% u Bugarskoj. U isto vreme 73% ljudi u Srbiji starosti od 15-69 godina ima na raspolaganju mobilni telefon, dok Bugarska dostiže sličan nivo prodora od 72%. Grčka pokazuje najveći prodor na Balkanu sa 83%, tesno uz Nemačku i Španiju. Rumunija još uvek pokazuje visok potencijal rasta mobilne telefonije sa 68% ljudi koji navode da imaju svoj sopstveni mobilni telefon. Brojke odražavaju kontinuirani rast mobilne telefonije na Balkanu koja postaje metod komunikacije za sve. U sve četiri balkanske zemlje kvalitet zvuka, pokrivenost mreže i cena su glavna tri razloga za izbor provajdera usluga mobilne telefonije.

Potrošači na Balkanu pokazuju interesovanje za veću komunikaciju
Korisnici mobilnih telefona premeštaju svoje interesovanje ka većoj komunikaciji. Već 17% pretplatnika na mobilni telefon u Srbiji koristi MMS na mesečnoj osnovi, u poređenju sa 10% u Grčkoj, 9% u Rumuniji i 8% u Bugarskoj. Funkcija kamere se često koristi na Balkanu. 29% korisnika mobilnih telefona u Grčkoj koriste funkciju kamere da bi slikali, slede Srbija (26%), Bugarska i Rumunija. Nove usluge mobilne telefonije su veoma poželjne kod korisnika a naročito video telefonija i tzv. VPN mreže (Family & Friends Virtual Private Networks) koje spadaju među prve tri usluge u sve četiri države. Na primer, 33% korisnika mobilnih telefona u Bugarskoj je zainteresovano za video telefoniju. Osim toga, 27% svih Srba je zainteresovano da upozna aktuelnu dostupnost ljudi, kao što to danas nude usluge instant slanja poruka preko interneta. Visoke brojke zainteresovanosti za usluge su važan pokazatelj potencijalnog uspeha poboljšanih usluga komunikacija i multimedija koje nude tzv. high-speed mobilne mreže.
Cesare Avenia, predsednik Ericsson-a za jugo-istočnu Evropu istiće: “Ericsson je povlašćeni isporučilac kompletnih poslovnih rešenja na Balkanu. Razumeti krajnje korisnike naših klijenata je ključna komponenta u Ericsson-ovoj ponudi širom sveta. Ericsson-ov projekat istraživanja klijenata na Balkanu je samo još jedan dokaz naše predanosti da stvorimo rast na tržištu telekomunikacija u regionu.”