Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Britanci najviše na Web-u
09.06.2007. 12:00
Izvor: B92
Britanci najviše na Web-u
Britanci provode u proseku najviše vremena mesečno po korisniku na Mreži, a vode i u drugim kategorijama.
Korisnici Weba u Velikoj Britaniji provode svakoga meseca skoro dan i po na Mreži - više od stanovnika ostalih evropskih zemalja i SAD.
Prema rezultatima istraživanja aktivnosti na Internetu, kojim je bilo obuhvaćeno 16 evropskih zemalja i SAD (nažalost, zemalja iz našeg regiona nema) a koje je obavila kompanija comScore, Velika Britanija ima najveću aktivnu mrežnu populaciju u Evropi i to u nekoliko kategorija. Tako je Britanija prva po najvećem prosečnom dnevnom broju korisnika (21,8 miliona), najvećem broju dana korišćenja Interneta mesečno (21 po korisniku) i najvećem prosečnom vremenu provedenom na Internetu mesečno po korisniku (34,4 sati).
Istraživači su procenili da je tokom jednog prosečnog dana u aprilu mesecu na Mreži bilo 122 miliona Evropljana starijih od 15 godina - osam miliona više u odnosu na SAD.
Prosečan Evropljanin pristupa Internetu - sa posla ili od kuće - prosečno 16,6 dana u mesecu i ukupno provede 24 sata pregledajući 2662 Web strane.
Međutim, primetne su razlike po evropskim zemljama. Nemačka ima najveću Internet populaciju (36,2 miliona ljudi starijih od 15 godina), dok Holandija i skandinavske zemlje imaju najveći procenat populacije koja koriste Internet. Prosečan korisnik u Švedskoj poseti 4019 Web strana mesečno - 51 procenat više od evropskog proseka.
Istraživanjem je, takođe, otkriveno da je Google najpopularnija Web lokacija u 13 od 16 obuhvaćenih zemalja, za kojim slede Microsoft i Yahoo!.