Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Uz ove prečice ćete lakše surfovati internetom
23.02.2015. 12:00
Izvor: Blic
Uz ove prečice ćete lakše surfovati internetom
Poznato je da na tastaturi postoji veliki broj prečica koje značajno olakšavaju rad. Upoznaćemo vas sa ključnim prečicama koje možete koristiti na Internet Eksploreru, Hromu, Fajerfoksu ili Safariju.
CTRL + T
Otvara novi tab u vašem brauzeru. Koristite CTRL + Page Up i CTRL + Page Down za listanje otvorenih tabova.

CTRL + Enter
Kada vam se otvori novi tab ili prozor, ukucajte željeni sajt (na primer Facebook) i ova prečica će je pretvoriti u www.facebook.com. CTRL + Enter dodaje svakom pojmu "www" i ".com". Za sajtove koji koriste ".net" kucajte SHIFT + Enter, a za ".org" koristite SHIFT + CTRL + Enter.

ALT + D
Kako bi direktno pristupili adres baru na vašem brauzeru koristite ovu prečicu.

CTRL + D
U slučaju da želite da bukmarkujete, odnosno sačuvate neku stranicu, ova prečica će vam to omogućiti.

CTRL + W
Zatvaranje otvorenog taba. CTRL + SHIFT + T otvara poslednji zatvoreni tab.

F5
U slučaju da stranicu treba "osvežiti" ne morate da kliknete "refresh", već možete samo F5.

ALT + Home
Vodi vas na početnu stranicu brauzera.