Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
EU protiv pornografije
16.06.2007. 12:00
Izvor: Press
EU protiv pornografije
Evropska komisija u izveštaju o internet kriminalu predlaže pojačanje borbe protiv zloupotrebe globalne mreže
Policijske snage širom Evropske unije planiraju da u najbližoj budućnosti pojačaju napore i udruže snage sa privatnim sektorom u blokadi nezakonitog sadržaja na internetu, posebno dečje pornografije.
Članice EU trebalo bi da postignu dogovor sa trećim zemljama o metodama borbe protiv kriminala na internetu i o zatvaranju nezakonitih veb-stranica, sugeriše Evropska komisija u izveštaju o kriminalu na internetu.
Hitno je potrebno da se preduzmu konkretne mere, i na nivou pojedinih članica i na evropskom nivou, za suzbijanje svih oblika kriminala na internetu koji sve ozbiljnije ugrožavaju ključne infrastrukture, društvo, privredu i građane, navodi se u izveštaju.
Komisija planira da ove godine organizuje konferenciju policijskih stručnjaka i privatnog sektora na kojoj bi se razmotrile mogućnosti pooštravanja borbe protiv kriminala na internetu, u rasponu od uobičajenih zločina kao što su prevare, preko objavljivanja slika rasističkog ili pornografskog sadržaja do neovlašćenog prodora u računarske sisteme i krađe dokumenata.
U Briselu predlažu privatnom i javnom sektoru da sklope sporazume o blokadi veb stranica sa nezakonitim sadržajem poput seksualnog zlostavljanja dece.
Komisija želi i da policija iskoristi postojeće instrumente prekogranične saradnje, kao što je konvencija o kriminalu na internetu, tvrdeći da se oni trenutno ne upotrebljavaju na odgovarajući način. Mnoge članice EU s pravom su sumnjičave prema propisima kojima se reguliše suzbijanje onlajn kriminala, smatrajući da ograničavaju njihov suverenitet, ali i pravo izražavanja na internetu.