Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Korisnici računara na terenu više rizikuju
18.06.2007. 12:00
Izvor: Mondo
Korisnici računara na terenu više rizikuju
Server iTnews.com objavio je studiju doktorke Monike Vajti sa Univerziteta Kvins (Queens University) u Belfastu koja opisuje riskantne navike korisnika računara, posebno onih koji rade na noutbukovima na terenu.
U istraživanju je učestvovalo više od 1.000 zaposlenih iz pet zemalja koji rade na PC računarima u kancelarijama i na terenu. Oni koji rade na noutbukovima su, prema rezultatima istraživanja, više ugroženi nego njihove kolege koji rade na stonim računarima.
Ukupno 80 odsto onih koji rade na prenosivim računarima priključuje se na mreže koje nisu sigurne. Dve trećine njih se priključuje na Internet pomoću hotspota bežične mreže.
Medju rizične aktivnosti se ubrajaju korišćenje mesindžera, USB priključka za prenos firminih podataka, preuzimanje muzičkih sadržaja i slanje tajnih informacija i-mejlom.
Doktorka Vajti strepi od aktivnosti koje mogu da dovedu do neželjenog priključenja na neku od mreža, što zatim može da dovede do "iščezavanja" službenih informacija.
Isto kao priključenje na nebezbedne mreže, omiljena zabava korisnika noutbukova je upotreba službenog kompjutera za privatne potrebe.
Oko 40 odsto britanskih službenika ćaska na mreži sa prijateljima, a čak 66 odsto njih šalje i-mejlom tajne poslovne infrmacije. Oko 35 odsto američkih radnika preuzima muziku, a 15 odsto porno sadržaje.
U Singapuru 83 odsto zaposlenih, koji koriste službeni kompjuter za privatne potrebe, na njega priključuju privatni USB, 64 odsto koristi razne mesindžere, a 33 odsto na firminom noutbuku igra igrice.
Zaposleni obično smatraju da za bezbednost nisu odgovorni oni nego preduzeće. Dve trećine njih misli da, na primer, o ažuriranju antivirusnih programa treba da brine IT odeljenje.
Dve trećine poslodavaca, prema istraživanju, tvrdi da bi svog zaposlenog otpustili u slučaju da odaje službene podatke.