Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Uskoro Internet iz utikača
24.06.2007. 12:30
Izvor: Mondo
Uskoro Internet iz utikača
Utikači za električnu mrežu danas postoje tako reći svuda. Nasuprot tome, kvalitetni priključci na internet nisu ni blizu tako rasprostranjeni. Zato se nametnula ideja da se električni vodovi iskoriste i za prenos podataka.
Ideja o internetu iz utikača rodila se sredinom devedesetih godina. Iako su se kasnije pojavile nove mogućnosti brzih veza, kompanija IBM je nastavila intenzivna istraživanja, a razvoj te oblasti podržava i Evropska unija (EU).
EU je spremna da obezbedi deset miliona evra za projekat OPERA koji se bavi istraživanjem tehnologija prenosa interneta vodovima visokog i niskog napona.
Električni vodovi nisu jedini predmet istraživanja. Prošle godine pojavile su se informacije o projektu firme "Nederkom", koja namerava da širi internet putem gasovoda, objavljeno je na češkom sajtu ihned.cz.
Prenos informacija električnim vodovima na prvi pogled deluje sasvim logično i teoretski ne predstavlja problem da se mrežni napon prilagodi za visokofrekventni signal, ali u praksi nije tako.
Žice razvodne mreže nemaju potrebne parametre, a na putu je i mnogo prepreka kao što su transformatori i drugi uredjaji. Takodje postoji opasnost od prekidanja radio signala.
Ono što privlači korisnike interneta je to što bi korišćenje postojećih dalekovoda uštedelo sredstva za izgradnju novih načina prenosa podataka, a distributerima električne energije to bi mogao da bude još jedan način da zarade na već postojećoj mreži.