Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Udeo piratskog softvera u svetu
26.06.2007. 12:00
Izvor: B92
Udeo piratskog softvera u svetu
Podaci iz istraživanja koje je za Savez proizvođača poslovnog softvera (Business Software Alliance, BSA) sprovela istraživačka firma IDC pokazuju da 36 posto softvera kupljenog u 2006. godini predstavlja piratski softver.
U istraživanju IDC-a analizirana je upotreba softvera u 102 zemlje širom sveta i procenjeno da je u 2006. godini na računarima širom sveta instaliran softver vredan 105 milijardi dolara (94 milijarde u 2005.), kao i da je prodaja legalnog softvera porasla za oko devet posto. Međutim, prodajom piratskih programa proizvođačima softvera je naneta šteta u iznosu od 40 milijardi dolara (porast od 6 milijardi dolara u odnosu na 2005. godinu).
Analitičari navode da je globalna stopa upotrebe piratskog softvera ostala praktično nepromenjena u odnosu na prethodnu, 2005. godinu (35%), ali i da se ta stopa smanjila u 62 od 102 istraživane zemlje.
U izveštaju je navedeno da situacija u zemljama sa brzorastućim IT tržištem, kao što su to Rusija, Indija i Kina, nastavlja da se poboljšava. Primera radi, u Kini je u odnosu na 2003. godinu procenat piratskog softvera u upotrebi smanjen za deset posto, sa 92 posto na 82 posto (92 posto u 2003, 90 posto u 2004, 86 posto u 2005, 82 posto u 2006. godini). Slična situacija je i u Rusiji gde je stopa piratskog softvera smanjena sa 87 posto u 2003. godini na 80 posto u 2006. godini ili Indiji gde stopa piratskog softvera u 2006. godini iznosi 71 posto (74 posto u 2003. godini).
Što se Kine tiče, istraživanje je utvrdilo da je u toj zemlji prodaja legalnog softvera porasla za 88 posto u odnosu na 2005. godinu i dostigla 1,2 milijarde dolara. Ukupan porast prodaje legalnog softvera u Kini od 2003. godine do danas iznosi 358 posto.
U izveštaju su navedene i zemlje sa najvećim procentom piratskog softvera u upotrebi. U Jermeniji, Moldaviji, Azerbejdžanu i Zimbabveu više od 90 posto softvera predstavlja piratski softver, dok u jednoj trećini ispitivanih zemalja procenat nelegalnog softvera prelazi 75 posto. Ni razvijene zemlje nisu imune na upotrebu piratskog softvera. U Japanu, na primer, 25 posto softvera je piratizovano, dok u Velikoj Britaniji i Nemačkoj taj procenat iznosi 27 posto, odnosno 28 posto. Zemlje sa najnižom stopom nelegalnog softvera u upotrebi su SAD i Novi Zeland.
Istraživači su utvrdili da je u 2006. godini u 13 zemalja došlo do porasta upotrebe piratskog softvera u odnosu na prethodnu godinu. Među tim zemljama se nalaze uglavnom nerazvijene zemlje kao što su Zimbabve, Venecuela, Alžir, Salvador, Čile Kolumbija ili Dominikanska republika, ali i Kanada, Finska i Nemačka.
Kada su u pitanju Srbija i zemlje iz našeg neposrednog okruženja, Crna Gora se nalazi među 20 zemalja sa najvećom stopom piratskog softvera (12. mesto sa 82 posto piratskog softvera u upotrebi), dok procenat piratskog softvera u Srbiji iznosi 78 posto (80 posto u 2004, 80 posto u 2005, 78 posto u 2006. godini). Najbolja situacija u tom pogledu je u Sloveniji (48 posto piratskog softvera), a slede Hrvatska (55 posto), Bosna i Hercegovina (68 posto), Makedonija, Bugarska i Rumunija (sve po 69 posto) i Albanija (77 posto). U malo daljem komšiluku situacija je sledeća: u Češkoj se koristi 39 posto piratskog softvera, Mađarskoj 42 posto, a Slovačkoj 45 posto nelegalnog softvera.
U izveštaju se podseća da smanjenje stope piratskog softvera donosi i nova radna mesta. Prema navodima istraživača, smanjenje stope piratskog softvera za 10 do 25 posto, doprinosi otvaranju oko 2,4 miliona radnih mesta. Osim toga, bruto godišnji proizvod svetske ekonomije bi se povećao za oko 400 milijardi dolara, a od poreza i taksi bilo bi prikupljeno 67 milijardi dolara.
Kolika je vrednost tržišta piratizovanog softvera (i softvera uopšte) može se videti iz prognoze koju su IDC-ovi istraživači izneli na kraju svog izveštaja. Po tim predviđanjima u naredne četiri godine kućni i poslovni korisnici širom sveta potrošiće oko 350 milijardi dolara na kupovinu legalnog sofvera, ali i više od 180 milijardi dolara na kupovinu piratizovanih programa.
Istraživačka firma IDC je u svom istraživanju koristila podatke o isporukama hardvera i softvera, kao i procene o prosečnom broju programa instaliranim na računaru, a njeni analitičari su obavili više od 7000 razgovora u ispitivanim zemljama, kako bi sveobuhvatno sagledali situaciju u pogledu upotrebe piratskog softvera.