Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Izrada korporativnog web sajta
30.06.2007. 12:30
Izvor: B92
Izrada korporativnog web sajta
Pre nekoliko godina kada je mnogo manje ljudi kod nas bilo upoznato sa potencijalima Interneta za samo poslovanje malo kompanija je imalo svoje web sajtove. To se moglo videti na jednostavnom primeru – vizit karticama. Danas je situacija nešto drugačija.
Gotovo svaka ozbiljnija firma ima svoj domen, najčešće sa .co.yu ekstenzijom, ali je u najvećem broju slučajeva glavna namena njihovog domena email komunikacija. Često se na vizit karticama moze pročitati i email adresa zaposlenog u obliku ime@imefirme.co.yu. U mnogo manjem broju slučajeva na domenu se može naći dobro organizovan i vođen sajt. Neke firme zbog nedostatka potrebne svesti o značaju korporativnog sajta drže dugo vremena stranicu sa informacijom “Stranica je u izradi.“ što deluje krajnje neprofesionalno.
Procesu izrade kompanijskog web sajta se mora pristupiti krajnje ozbiljno. U tom procesu moraju biti uključeni svi zaposleni bilo na direktan ili indirektan način. Kompanijski web sajt mora stalno da prati dešavanja u kompaniji i da bude promovisan a ne da budu postavljene osnovne informacije o firmi u vidu brošure i da se sadržaj godinama ne menja. Obično se ažuriranje web sajta vodi od strane marketinškog odeljenja firme ali da bi oni mogli na pravi način da vode sajt moraju da dobijaju pravovremene informacije iz svih struktura preduzeća.
Često posetioci ocenjuju kredibilitet date kompanija po dizajnu sajta i utisku koji je ostavio na njih. Treba da omogućite vašim klijentima, potencijalnim klijentima, novinarima i svim ostalim zainteresovanim za vašu firmu da lako dođu do željene informacije.
Uspešni korporativni sajtovi imaju nekoliko zajedničkih odeljaka.

O nama
Potrebno je da na sajtu predstavite vašu kompaniju, čime se bavi, osnovne vrednosti, misiju i viziju. Ali to nije dovoljno. Dobro je da postavite informacije o rukovodećim ljudima, preporučljivo je da uz njihovu biografiju postavite i njihove fotografije. Sajtovi na Zapadu obično imaju rubrike koje daju podatke o njihovim investitorima kao i rubriku Investor Relations. Informacija o investitorima je značajna iz prostog razloga što u zavisnosti ko su vaši investitori daje određenu sigurnost vašim klijentima i potencijalnim klijentima da ćete dugi niz godina biti u biznisu.
Takođe, u ovoj rubrici je dobro da postavite i informacije o zapošljavanju novih kadrova. Čak i ako vam u datom momentu nisu potrebni novi kadrovi preporučljivo je da omogućite svim zainteresovanim da pošalju svoje biografije kako bi eventualno kasnije mogli biti kontaktirati ako se ukaže potreba za njihovim kvalifikacijama.
U slučaju da je vaša kompanija u velikom gradu, preporučljivo je da postavite i način kako se može stići do vas kao i mapu na kojoj je označena vaša lokacija.

Proizvodi i usluge
U odeljku vezanom za proizvode i usluge pored detaljnih informacija o istim, dobro je da postavite rubriku o vašim klijentima, partnerima, preporukama i eventualnim nagradama koje ste dobili za vaše proizvode i usluge. To daje dodatni kredibilitet vašoj kompaniji. U slučaju da prodajete software ili pružate Internet usluge veoma korisno je ponudite besplatan probni period. Na taj način će se vaši potencijalni klijenti na najbolji način uveriti da li im odgovara ono što nudite.

Novosti i događaji
U ovom odeljku se postavljaju informacije prvenstveno za medije ali i za klijente i posetioce. Jedna od rubrika koju treba da imate je Press saopštenja ili Press Releases gde ćete postavljati sve informacije u vezi kompanije i proizvoda koje mogu da budu zanimljive medijima koji prate oblast kojom se bavite. Sledeća rubrika koja je komplementarna prethodnoj je postavljanje informacija o pojavljivanju vaše kompanije u medijima ili media clipping. U slučaju da je vaša kompanija čest posetilac sajmova i konferencija korisno je postaviti i kalendar budućih aktivnosti. Na kraju, ali ne i najmanje bitno, je da postavite rubriku često nazvana Media Kit koja će pružiti jasnu i konciznu informaciju medijima o vašoj kompaniji, proizvodima, osobi za PR kontakt a posebno je bitno da postavite grafičke elemente vaše kompanije poput logo-a i fotografija u visokoj rezoluciji rukovodećih osoba za potrebe objavljivanja u štampanim izdanjima.

Kontakt
Potrebno je da jasno prikažete načine na koje možete biti kontaktirani. Preporučljivo je da pružate kontakt kako telefonom tako i preko emaila. Dobro rešenje za kontakt putem emaila je da ponudite opciju da posetilac izabere preko formulara koga želi da kontaktira u zavisnosti da li ima opšta pitanja, pitanje za tehničku podršku, prodaje ili partnerstva. Treba napomenuti da na email treba da odgovarate najbrže što možete, najkasnije u roku od 24 sata jer je to bitan pokazatelj koliku važnost pridajete vašem sajtu i komunikaciji preko istog. Omogućite i kontakt putem IM servisa poput MSN, Skype, GoogleTalk. Dolazi period godišnjih odmora, u slučaju da ne možete brzo odgovoriti na mejlove, postavite autoresponder gde ćete napisati do kada ste odsutni i kome mogu da se obrate za vreme vašeg odsustva.