Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Google pomaže NVO da dobiju pristup generisanim mapama
19.07.2007. 12:00
Izvor: Danas
Google pomaže NVO da dobiju pristup generisanim mapama
Internet gigant Google pokrenuo je novu inicijativu. Kompanija će pomoći nevladinim organizacijama da dobiju pristup kompjuterski generisanim mapama i podacima koji bi trebalo da im pomognu u promotivnim kampanjama.
Internet gigant Google pokrenuo je inicijativu s ciljem da pomogne humanitarnim i drugim neprofitnim organizacijama. Google će tim grupama omogućiti da koriste mape i satelitske snimke kako bi podigli svest, regrutovali dobrovoljce i ohrabrili donatore.
Google Earth Outstretch program je niz partnerstva s organizacijama koje u svom radu koriste besplatan Google Earth softver. Google Earth je već korišćen da bi se skrenula pažnja na masakre i prirodne katastrofe u brojnim delovima sveta.
Korisnicima je, u izabranim regionima, omogućeno da vide ikone i linkove s detaljnijim opisima. Endru Garet iz zdravstvenog fonda kaže da ta tehnologija može da se koristi za prikupljanje informacija o oblastima kojima je potrebna pomoć, ali isto tako i da bi se javnosti dalo do znanja da je pomoć potrebna.
Mnoge vladine agencije i drugi korisnici Google Eartha već specifičnim lokacijama pridružuju mape s fotografijama, video snimke, tekstove i linkove.
Džon Henkli, direktor odseka Google Earth and Maps, kaže da su korisnici sada u stanju da približe specifično selo i vide detalje katastrofe koja je u tom trenutku zahvatila to područje. Henkli kaže da je ta tehnologija veoma moćno sredstvo komunikacije.
Transformacijom tih individualnih nastojanja u zvaničan program, Google se nada da će svoje mogućnosti staviti na raspolaganje neprofitnim i nevladinim organizacijama širom sveta. Resursi će biti dostupni na jednoj otvorenoj veb stranici, kako bi pojedinci i korporacije takođe mogli da se priključe tom programu.
Džon Henkli kaže da više od 250 miliona ljudi koristi Google Earth i da su sada u stanju da dođu do šire publike sa svojim najnovijim inicijativama.
Google će obezbediti vodiče na Internetu, video tutorski program i studije s ciljem da se predstavnicima neprofitnih organizacija pokaže kako i oni mogu da koriste stranice Google Eartha.
Za posmatranje tih materijala, korisnicima će biti potreban samo besplatan Google Earth softver.