Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Panda pali mirišljave štapiće
13.08.2007. 12:00
Izvor: Danas
Panda pali mirišljave štapiće
Uporedo s razvojem visoke tehnologije i popularisanjem Interneta, u Kini je broj korisnika Interneta već dostigao oko 130 miliona. Internet, kao mač s dve oštrice, pored pogodnosti koje pruža u radu i svakodnevnom životu ljudi, donosi i pitanje bezbednosti i bezbrojne kompjuterske viruse koji haraju Internetom, čime izaziva ogromnu zabrinutost korisnika. Nedavno je vrsta virusa pod nazivom "Panda pali mirišljave štapiće" dovela do velike zbunjenosti mnoge korisnike Interneta i softverske kompanije u Kini. U borbi protiv sve komplikovanijih kompjuterskih virusa i sve bolje tehnički potkovanih hakera, šta treba
da se uradi da bismo se efikasno zaštitili od sajber kriminala?
U nedavno publikovanom časopisu o informatičkoj tehnologiji, širenje virusa "Panda pali mirišljave štapiće" izabrano je za jedan od najtežih slučajeva računarskog kriminala u toku 2006. godine. Simptomi zaraze ovim virusom su na početku takvi da sve sličice fajlova u kompjuteru bivaju zamenjene crtežima pande koja pali tri mirišljava štapića. Potom se pojavljuje plavi ekran, gomila poruka koje upozoravaju na uništavanje fajlova, ili dođe do pojave neprekidnog automatskog restartovanja sistema. Pored toga, mutirani virusi mogu da se šire kroz lokalne računarske mreže (LAN), te da potom inficiraju računarski sistem u lokalnim mrežama i uzrokuju prekid rada mreže. Do pokretanja istrage protiv tog slučaja u Kini je više od milion kompjutera u individualnom, vlasništvu Internet kafea i korisnika lokalnih računarskih mreža zaraženo virusom "Panda pali mirišljave štapiće".
Gospodin Dong, kompjuterski programer, jedan je od oštećenih u ovom slučaju. Govoreći o svom iskustvu, on je naveo:
- Ja sam programer, u svom kompjuteru imam veliki broj programa, preneo sam ih korisnicima pošto je moj kompjuter pogođen virusom, te su i kompjuteri korisnici takođe zaraženi istim virusom.
Objašnjavajući način širenja te vrste virusa, zamenik direktora Istraživačkog centra pri akcionarskoj kompaniji s ograničenom odgovornošću "Rising star" gospodin Ma Đie podvukao je da u slučaju da kompjuteri istraživača ili menadžera veb sajtova budu pogođeni virusom, aktivnošću virusa u sve fajlove veb stranice sačuvane u njihovim kompjuterima biva ubačen po jedan sitan program. Takav program je u stvari vrsta veoma kratkog koda, zbog toga ga je teško pronaći. Kada menadžeri veb sajtova rade na ažuriranju sajtova, virus sakriven u njihovim kompjuterima biva prenesen na veb sajtove. U vezi s tim, kompanija Rising star uradila je odgovarajuća istraživanja i iznela svoje rešenje:
Predlažemo da se serveri lokalnih mreža uvedu kompleksno upravljanje kako bi se konačno smanjila mogućnost zaraze kompjutera u preduzećima virusom.
Prema nepotpunim podacima širom sveta postoji više od 80 hiljada vrsta kompjuterskih virusa, a taj broj se godišnje povećava za čak 20 hiljada. Hakeri na razne načine i iz različitih razloga napadaju Internet mrežu, neki od njih to čine radi zarade, pojedini da bi se osvetili društvu, dok postoje i oni koji prosto žele da demonstriraju svoje sposobnosti i talenat. Suočavajući se s tim ozbiljnim izazovima, na koji način bi korisnici Interneta mogli efikasno zaštititi svoje kompjutere od virusa?
Odgovarajući na ovo pitanje gospodin Ma Đie je izložio da je optimalno rešenje upotreba virtuelne tehnologije. Pri tome bi korisnici Interneta mogli da, na osnovu svojih kompjuterskih sistema, određenim softverima naprave virtuelnu kopiju sistema kako bi ovi novostvoreni sistemi dobili iste funkcije kao i pravi sistemi. Na taj način virus biva prevaren, te napadne virtuelni sistem.
Generalni upravnik Pekinškog inženjerskog centra za bezbednost znanja gospodin Vang Sinđie je mišljenja da je za rešavanje pitanja bezbednosti Interneta potrebno uspostavljanje usavršenog upravljačkog sistema:
- Neophodno je preduzeti preventivne mere i izgraditi kompletan sistem za garantovanje informatičke bezbednosti. U skladu s tim vršimo svestrane analize o tome koje mere mogu zadovoljiti zahteve za zaštitu od napada s Interneta.
U cilju usavršavanja tog sistema Kina upravo radi na sastavljanju dokumenta "Državna razvojna strategija za informatizaciju za period od 2006. do 2020. godine", u kojem se naglašava neophodnost svestranog uspostavljanja državnog sistema za obezbeđenje informatičke bezbednosti i povećanja zaštite i sposobnosti reagovanja na napade s Interneta.
Gospođa Ji Jučun iz Državnog koordinacionog centra za kompjutersku i mrežnu tehnologiju za hitne situacije objasnila je da tipični događaji u oblasti bezbednosti Interneta obuhvataju širenje mrežnih crva, trojanskih konja i virusa koji zlonamerno menjaju postavke u kompjuteru, korišćenje alata za skeniranje IP adresa od strane hakera itd. Državni sistem za obezbeđenje informatičke bezbednosti poseduje funkciju da brzo reaguje na pojavu virusa pomenutih vrsta, te može da preduzme niz tehničkih mera za ublažavanje gubitaka korisnika Interneta.
Metaforično govoreći, ovaj sistem je poput vatrogasne ekipe koja može da, posle oglašavanja požarnog alarma, smesta stigne na lice mesta, te da kroz brzu analizu o požaru izradi plan za gašenje požara.