Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Masovna pump-dump prevara naglo povećala nivo spam-a
23.08.2007. 12:00
Izvor: PC Magazin
Masovna pump-dump prevara naglo povećala nivo spam-a
Eksperti SophosLabs-a, Sophos-ove globalne mreže centara za analizu virusa, spajvera i spema, je upozorila na veliku spem kampanju u poslednjih 24 časa. Ova kampanja je usmerena na malipulaciju cena akcija komanije koja prodaje proizvode namenjene mlađim ljudima. Prema izveštajima Sophos-a, ova kampanja je toliko velika da je rezultirala povećanjem junk mejlova čak za 30% u poslednjih 24 časa.
U prilogu ovih spam poruka, nalazi se PDF fajl koji nastoji da ubedi korisnike elektronske pošte da kupe akcije kompanije Prime Time Group Inc. Investori moraju biti svesni da su spemeri unapred kupili akcije po veoma niskim cenama i da je ovo samo jedan od načina na koji mogu da podignu cenu akcija, kako bi ih kasnije prodali i ostvarili zaradu.
Prvi od ovih mejlova je zabeležen u Nemačkoj u 16:40 BST 07.avgusta, ali je ubrzo nakon toga plasiran širom sveta, izveštavaju Sophos stanice za nadgledanje. Poruka je poslata sa zombi računara i ima sledeći izgled:
The pump-and-dump spam message encouraging recipients to purchase stock comes inside a PDF file
Deo sadržaja poruke je sledeći:
IMAGINE IF YOU HAD THE CHANCE TO BUY A WAL-MART FRANCHISE IN MEXICO RIGHT WHEN IT FIRST OPENED ITS DOORS THERE AND ALL YOU NEEDED WAS A SMALL STAKE TO GET IN. Hurry, we see this stock starting to make the turn NOW.
Big watch in effect for August 8, 2007!!!!
Na veliku žalost, još uvek postoje investitori koji podležu ovakvim “dojavama” što i pokazuje sledeći grafikon porasta cena akcija dotične kompanije:
The company's share price has rocketed as the huge spam campaign has convinced people to invest
Prema izveštajima iz Sophos laboratorija čak 25% celokupnog spema čine pump-and-dump stock kampanje, sa tendencijom rasta. Početkom ove godine SEC (US Securities and Exchange Commission) je suspendovala rad 35 komanija koje su koristile ove pump-and-dump stock email kampanje kako bi ostvarile finansijsku korist.