Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Vodeći web sajtovi po kategorijama
11.09.2007. 12:00
Izvor: B92
Vodeći  web sajtovi po kategorijama
Vodeći sajtovi u ključnim web kategorijama kao što su pretraga, razvoj karijere i raznovrsna putovanja, zadržali su visoku stopu zadržanih posetilaca od juna do jula ove godine.
Međutim, prema izveštajima kompanije Nielsen/NetRatings, kada se vodeći sajtovi uporede po broju zadržanih posetilaca za ova dva meseca, postoji značajno poklapanje sa drugim vrhunskim igračima u istim kategorijama.

Sajtovi za pretrage
Među gore navedenim kategorijama vodeći provajderi za pretrage imaju najveću stopu zadržanih posetilaca sa prosekom koji je u junu iznosio 71% posetilaca od kuće, a koji su se u julu vratili vodećim igračima u ovoj kategoriji. Prema izveštaju NetRatings-a situacija je sledeća:
Google Search je vodio sa 79% zadržanih posetilaca, Yahoo Search ga sledi sa 69%, a MSN/Windows Live Search je zadržao svojih 65% posetilaca Prosek zadržanih posetilaca sa posla za ova tri vodeća provajdera je bio nešto veći i iznosio je 76%.
Međutim, stvaran odnos posetilaca u julu se vidi u međusobnom poređenju ova tri sajta:
MSN/Windows Live Search je ostvario 84% jedinstvene posete, što predstavlja najveće poklapanje sa sajtovima Google Search, Yahoo Search, ili čak oba sajta zajedno.
Yahoo Search je imao 78% jedinstvene posete koja se poklapa sa zabeleženim posetama Google-a i/ili MSN-a.
Google Search je sa svojih 63% jedinstvene posete u rangu poklapanja sa jednim ili čak oba glavna konkurentska sajta.

Sajtovi za razvoj karijere
Tri glavna sajta u ovoj kategoriji, CareerBuilder Network, Monster i Yahoo HotJobs, doživeli su sličan fenomen ali je izražen u manjem stepenu.
Ovi sajtovi su imali 38% zadržanih posetilaca od kuće i 44% posetilaca sa posla.
Monster.com je imao najveći procenat poklapanja po broju posetilaca u odnosu na druga dva sajta koji iznosi 50%. Yahoo HotJobs je imao 45% poklapanja koji za CareerBuilder Network iznosi 34%.

Sajtovi za putovanja
U poređenju sa druge dve kategorije, najbolji sajtovi u raznovrsnoj kategoriji putovanja kao što su Expedia, Orbitz Worldwide Network i Travelocity, imali su najmanji prosek zadržanih posetilaca od kuće 31%, dok je broj posetilaca sa posla bio nešto veći i iznosi 35%.
Međusobna poklapanja po broju zadržanih posetilaca su bila približna za sva tri sajta i iznosila su: 59% za Orbitz Worldwide Network, 58% za Travelocity i 51% za Expedia.