Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Raste broj nepoželjnih poruka e-pošte
19.09.2007. 12:00
Izvor: Danas
Raste broj nepoželjnih poruka e-pošte
Kompanija "Symantec" saopštila je prošle nedelje da neželjene poruke čine 69 posto svih poruka e-pošte. Predstavnici "Symanteca" navode da većina pošiljalaca uz neželjene poruke šalje PDF datoteke, jer većina aktuelnih filtera za neželjene poruke teško registruje tu vrstu datoteka. Priložene PDF datoteke uglavnom predstavljaju razne vrste finansijskih ponuda, a najčešće se radi o ponudi za kupovinu deonica, što je deo tehnike poznate pod nazivom "napumpaj i otarasi se" (pump-and-dump). Radi se o tehnici kojom se zbog obimne kampanje slanja neželjenih poruka veštački diže cena deonica, koje posle određenog vremena isto tako naglo pojeftine. Prevaranti obično sačekaju da cena deonica dostigne vrhunac, kako bi rasprodali svoje deonice, a kada njihova cena naglo padne drugi učesnici na berzi ostaju sa deonicama koje su bile isto tako bezvredne kao i na početku operacije. Antivirusna kompanija "Sophos" objavila je svoje podatke o raširenosti neželjenih poruka e-pošte, koji se podudaraju sa podacima kompanije "Symantec". Osim na poruke sa priloženim PDF datotekama, "Sophosovi" analitičari upozoravaju i na značajnu upotrebu elektronskih čestitki, kojima pošiljaoci pokušavaju da zavaraju primaoce i navedu ih da posete određene Web lokacije kako bi njihov zlonamerni softver, koji je na njima sakriven, instalirali na računarima primalaca.