Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Internet u službi terorizma
21.09.2007. 12:00
Izvor: Press
Internet u službi terorizma
Svetska mreža postaje sve efikasnije oružje u rukama terorista kao glavna komunikaciona veza Al Kaide, forum za regrutovanje budućih terorista, pa čak i uvežbavanja terorista
Evropske bezbednosne agencije sve više pažnje posvećuju praćenju interneta jer je ocenjeno da svetska mreža postaje sve efikasnije oružje u rukama terorista. Internet je, pre svega, glavna komunikaciona veza između Al Kaide i muslimanske dijaspore u zemljama kao što su Francuska, Španija, Italija i Nemačka. Pored toga, internet je postao forum za regrutovanje budućih terorista, oruđe indoktrinacije, pa čak i uvežbavanja evropskih terorista koje obavlja Al Kaida, nekada poznata kao salafistička Grupa za molitvu i borbu.
Internet je takođe i vrlo važan izvor obaveštajnih podataka. Muslimanske manjine u evropskim zemljama već su dale nešto podataka o tome policiji i drugim bezbednosnim službama pa se svaka poznata internetska adresa iza koje se sakrivaju teroristi pažljivo prati i kontroliše. Britanski MI5 povećava svoje ljudstvo sa 1.800 u 2001. na očekivanih 3.500 u 2008. godini. Ali, ni to nije dovoljno jer analize pokazuju da su se terorističke mreže na internetu udvostručile svake pojedine godine od 2003. do danas. Time su teroristi nadmašili kapacitete bezbednosnih agencija.

Evolucija Al Kaide
Al Kaida je evoluirala kroz tri vrlo različite faze. Krajem 80-ih godina Al Kaida je bila prethodnica islamske militantne misli koja je širila svoju filozofiju svetom. U drugoj fazi, od 1997. do 2001. godine, stvoreno je telo koje su nazvali „baza", koje je koordiniralo globalne napade. U svojoj trećoj, sadašnjoj fazi, Al Kaida koristi „sistem formula" u kojem male grupe deluju nezavisno, a za svoje delovanje imaju podršku Al Kaide koja nije direktna. Tu treću fazu najbolje ilustruje bombaški napad na indonezijskom ostrvu Bali 2002. godine u kojem je ubijeno 200 ljudi, kao i napad u marokanskom gradu Kazablanki 2003. godine. Stepen kontrole terorističkih grupa iz inostranstva bio je minimalan iako je Al Kaida posle tvrdila da je odgovorna za te napade. Istraga je pokazala da su grupe koje su izvele ove napade nastale samostalno, same su izabrale ciljeve i same su izvele napade.
Takozvani „Džihadistički veb portali" i internetske „sobe za četovanje" glavno su oruđe za indoktrinaciju mladih muslimana. Njima se šalje poruka da su svi muslimani u svetu napadnuti i da moraju da ustanu protiv svojih tlačitelja. Čak i ako se takvim regrutovanjem privuku neuki amateri, njihovi nespretni teroristički napadi ipak mogu počiniti znatnu štetu. Internete stranice, uz to, daju mogućnost sasvim nezavisnim ljudima ili ćelijama koje nikad nisu bile u neposrednom kontaktu sa teroristima, da uče iz grešaka svojih idola, pa čak i iz izveštaja o suđenjima uhvaćenih terorista.
U Londonu tvrde da Iran, navodno, koristi internet kako bi tajno reorganizovao „uspavane" terorističke mreže u Evropi i drugde u svetu. Prema izjavama eksperata, Teheran je dvojicu svojih vrhunskih eksperata za terorizam poslao u evropske zemlje kao vojne atašee. Njihov je cilj da uspostave baze za akciju, regrutuju dobrovoljce za samoubilačke akcije i da pronađu najpovoljnije ciljeve. Mohamad Reza Jazdanopana, koji je poznat i kao Hosejn Alah Karam, komandant je u Hezbolahu i - vojni ateše na Balkanu! Prema pisanju Iran pres servisa (IPS) iz Pariza, nezavisne internetske informativne službe, on je stacioniran u Zagrebu. Said Kasemi, poznat i kao Hađ Said, je komandir u iranskoj Islamskoj revolucionarnoj gardi. IPS tvrdi da je on imenovan za vojnog atašea u „prestonici zasad neimenovane zemlje u centralnoj Evropi".

Internet regrutacija
Cilj Hezbolaha je reorganizacija i revitalizacija terorističkih mreža koje je Iran nekada imao u Evropi, a u tom cilju oni danas regrutuju ljude u više evropskih zemalja. Ako neki od njihovih planova uspe, to može da izazove velike ljudske žrtve. To se najbolje vidi u napadu na madridske prigradske železnice 2004. godine kada je ubijeno više od 190 ljudi. Taj su krvavi napad izveli muslimanski doseljenici koji su policiji bili poznati kao šverceri droge i sitni kriminalci, a nisu imali nikakve formalne veze sa Osamom bin Ladenom. I napad na londonski gradski transport 2005. godine su izveli amateri koji su uspeli da ubiju 52 osobe. Internet omogućava takvim malim grupama da rastu, planiraju i deluju. Tada, u kritičnom trenutku, neko od eksperata može da ih kontaktira i da im uputstva kako da izvedu vrlo opasan teroristički napad.