Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Skraćenice na tastaturi
27.09.2007. 15:00
Izvor: Blic
Skraćenice na tastaturi
Kada kupimo računar, on dolazi u paketu sa tastaturom i mišem preko kojih dajemo zahtev računaru šta treba da radi. Tastatura i miš su, moglo bi se reći, konkurenti i ima mnogo onih koji smatraju da je miš nepotreban i da se sve može uraditi samo sa tastaturom.
Nekima je pak lakše da koriste miš. Tastaura pored očiglednih funkcija i tastera ima pregršt funkcija koje dobijamo različitom kombinacijom tastera. Iz dana u dan, te funkcije nastaju, tako da ćemo se uz pomoć stručnjaka iz PC Centra potruditi da u ovom tekstu objasnimo veći broj osnovnih i naprednijih funkcija, pa ukoliko rešite da se otarasite miša, počnite sa učenjem.
U ovom tekstu navešćemo skraćenice za PC, tanije za programe word, windovs explorer i mozilu firefox.

Windows Explorer skraćenice
Opcije sa obeleženim folderima Windows Explorer shortcuts
- Promena naziva dokumenta: F2
- Pronađi sve fajlove: F3
- Kopiranje selektovanog foldera: Ctrl + C
- Komanda Paste, odnosno izbacivanje prethodno kopiranog foldera: Ctrl + V
- Isecanje prethodno selektovanog: Ctrl + X
- Obrisati podatak u potpunosti, znači bez prethodnog odlaska obrisanog dokumenta u kantu za đubre: Shift +Delete
- Otvoriti karakteristike selektovanog foldera: Alt + Enter

Kopiranje fajla
- Kliknuti na folder i držati Ctrl taster dok mišem prevlačite fodler u drugi željeni folder kako biste ga iskopirali
- Kreiranje prečice (shortcut)
- Kliknuti na fodler i držate Ctrl + Shift dok prevlačite folder koji želite na desktop.

Word
Sistemski klikovi
- Otvoriti fajl: Ctrl + O
Snimiti kopiranu stranu: Ctrl + S
- Štampati stranu: Ctrl + P
- Ukoliko koristiti Operu, zatvorite je uz: Ctrl + Q
- Sakriti Operu: Ctrl + H

Tekstualne prečice
- Editovanje (dovršavanje, menjanje dokumenta), selektovanje svega na stranici (i gore i dole): Ctrl + A
- Kopiranje selektovanog: Ctrl + C
- Komanda Paste, odnosno izbacivanje prethodno kopiranog: Ctrl + V
- Isecanje prethodno selektovanog: Ctrl + X
- Korak unazad (ako ste recimo nešto greškom obrisali i sl.): Ctrl + Z
- Korak napred (ako ste recimo nekoliko puta koristili komandu gore, pa ste se previse vratili unazad): Ctrl + Y

Pronalazite podatke
- Naći tekst: Ctrl + F
- Naći sledeći tekst: Ctrl + G, F3
- Naći prethodni tekst: Ctrl + Shift + G, Shift + F3

Internet
Prečice učitavanja
- Domaća strana: Ctrl + Space, Alt + Home
- Ukucati veb adresu: F2
- Ubaciti stranu u vaš bookmark: Ctrl + D
- Upisati nadimak za brzi ulazak u bookmark: Shift + F2
- Snimiti veb stranu kao novi bookmark: Ctrl + T
- Snimiti novi bookmark u aktivnom bookmark folderu: Ctrl + Shift + T

Tasteri za kretanje između stranica
- Prebaciti na sledeću stranu: Ctrl + Tab, Alt + Page Down
- Prebaciti na prethodnu stranu: Ctrl + Shift + Tab, Alt + Page Up

Panel tasteri: aktivacija
- Otvoriti „Search“ opciju: Ctrl + 1
- Otvoriti „Bookmarks“ opciju: Ctrl + 2
- Otvoriti „Mail“ opciju: Ctrl + 3
- Otvoriti „Contacts“ opciju: Ctrl + 4
- Otvoriti „Chat“ opciju: Ctrl + 5
- Otvoriti „Notes“ opciju: Ctrl + 6
- Otvoriti „Transfers“ opciju: Ctrl + 7
- Otvoriti „History“ opciju: Ctrl + 8
- Otvoriti „Links“ opciju: Ctrl + 9
- Otvoriti „Windows“ opciju: Ctrl + 0

I-mejl tasteri: čitanje i slanje mejlova
Osnovni
- Proveriti i-mejl: Ctrl + K
- Napisati novi mejl: Ctrl + E
- Snimiti nedovršeno pismo: Ctrl + S
- Poslati mejlove: Ctrl + Shift + S

Navigacija
- Idi na sledeći mejl: J
- Idi na prethodni mejl: U
- Idi na sledeći nepročitani mejl: H, Shift + J
- Idi na prethodni nepročitani mejl: Y, Shift + U

Osnovne funkcije
Dugme „Start“ (to je taster sa Windows zastavicom) + slovo D = Prikazivanje desktopa.
Alt + Tab = Prikaz trenutno aktivnih programa i prelazak sa jednog na drugi.
Ako koristite Firefox Mozilla brovser: Ctrl + T = Otvaranje novog taba (jedan prozor može da ima puno tabova). U istom, klikom na Ctrl + W = zatvarate otvoreni tab. Ukoliko koristite Ctrl + Tab = prelazićete sa jednog na drugi tab.
Prilikom pisanja, uvek dobro dođe opcija Ctrl + strelica levo ili desno čime preskačete celu reč umesto da se krećete slovo po slovo. Ako istoj komandi dodate i duge Shift, obeležavaćete (selektovati) reč po reč. Zgodna opcija prilikom brzog, a preciznijeg selektovanja i pripreme teksta.