Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Blistava budućnost marketinga
12.11.2007. 12:00
Izvor: Danas
Blistava budućnost marketinga
Konkurencija između web stranica na internetu uticala je na stvaranje načela jedne potpuno nove estetike - estetike web dizajna. Zakoni koji utiču na izgradnju modernih sajtova prevazilaze čisto vizuelni efekat, i usmeravaju misao i kreativnost umetnika da u dizajnu izabere najbolji mogući način osobene i žanrovske vizuelne prezentacije. Kao portretista renesanse, moderni web-dizajner mora da upozna svog klijenta, i da po njegovoj želji odredi boje, fontove i grafički interfejs. Neki od imperativa su jednostavnost, elegancija i tehnička besprekornost.
Svrha vizuelnog dizajna kao umetnosti je olakšanje komunikacije, navodi sajt www. webdesignfromscratch.com. "Umetnost može biti deo velikih web sajtova - ali uspešnost web sajta je u dizajnu - nalaženju savršenih rešenja komunikacionim problemima", navodi se na sajtu.
Savršena web strana je zlatni presek lepote i korisnosti. Najfunkcionalniji su oni sajtovi koji su bogati informacijama, brzo se učitavaju, i upotreba im je potpuno očigledna, dok su sa druge strane, lepi sajtovi oni koji zadržavaju posetioca vizuelnim nadražajima - skladom teme, ideja, boja i oblika. Odnos lepote i funkcionalnosti, određuje se u zavisnosti od cilja sajta.
Kao ilustraciju funkcionalne savršenosti navodi se sajt www.mozilla.org. Jednostavne linije, oštri fontovi, umerene boje i jasna raščlanjenost elemenata, ni u jednom svom segmentu ne zbunjuju posetioca i pružaju jednostavne i jasne informacije o razvoju softvera ove kompanije. Primer za dobru meru lepote i korisnosti je sajt o navodnjavanju južne Kalifornije www. swfwmd.state.fl.us - slike umerenih boja, elegancija i pomalo lirski ton u davanju informacija čine ovaj sajt riznicom simpatično uokvirenih fotografija time stvarajući utisak prisnosti sa posetiocem sajta. Napokon, idealan primer lepog sajta može biti www.designchapel..com gde je na spektakularan način predstavljen rad ljudi posvećenih digitalnom dizajnu i fotografiji. Budući da je ovde primaran kvalitet prikazanog, sajt se veoma sporo učitava, a umerena organizacija sadržaja samo neznatno dopunjuje vizuelne spektakle u vidu raznih marketinških kampanja - od reklamiranja mode i pića, do raznih softvera i logotipa. Ipak, svrha samog sajta ostaje u senci njegove lepote, te sam projekt ostaje neki vid portfolija umetničke grupe koja reklamira svoje umeće.
Pitanja lepote i funkcionalnosti u velikoj meri objašnjavaju podvojenost korisnika na one koji će za web pretraživač i e-mail koristiti Gmail (tj Google) i one koji će se opredeliti za Yahoo. Urbani, šareni Yahoo sa beskrajno mnogo informacija na homepage-u, sasvim je različit od jednostavnog Google-a. Pobedu u ovom sporu u ogromnom broju slučajeva odneo je jednostavan interfejs sa bezbroj dodataka zgodno sklonjenih u stranu da bi ih koristili oni kojima su potrebni, a ne ometali one koji žele da provere svoju poštu ili pronađu neku informaciju.
Biranje izvora informacija kojih je internet prepun u budućnosti može da preraste u pravu borbu estetičkih načela - borbu za par očiju više u reklamnom nadigravanju - što čini web dizajn disciplinom u povoju, a njegov razvoj verovatnim uslovom uspeha budućih ekonomskih poduhvata na globalnom tržištu. Medijske kuće kao BBC i CNN imaju ogromne timove web dizajnera koji opslužuju njihove posećene servise, učestvuju u nadmetanju za mesto glavnog snabdevača informacijama. Sa web-dizajnom marketing je već odavno dobio novu dimenziju, ali, po ocenih mnogih, to tržište usled divljeg procvata multimedija koji još uvek traje još uvek je mlado, a time i fleksibilno i otvoreno za stilističke i informacione inovacije.