Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Veliki bag u Mac OS X Leopard-u
14.11.2007. 12:00
Izvor: B92
Veliki bag u Mac OS X Leopard-u
Tek što se Leopard pojavio već su počeli napadi na njega. Pre neki dan bezbednosni analitičari su proglasili firewall Leoparda nebezbednim, pre svega zato što je isključen po standardnom podešavanju. Sada se pojavilo јоš jedno otkriće.
Izvesni Tom Karpik otkrio je poprilično veliki bug u novom Appleovom operativnom sistemu, a rezultat te greške je gubitak podataka.
Dakle, Leopardov Finder (pretraživač) ima priličan problem u njegovoj komandi za prebacivanje direktorijuma, što vodi do gubljenja podataka.
Konkretno, reč je o tome da operacija prebacivanja podataka s jednog fizičkog diska na drugi ne može da se obavi uspešno jer ako je operativni sistem izgubio kontakt s destinacijom pre nego što je dovršio operacije, Finder će izbrisati podatke i sa originalne lokacije.
Po raspoloživim informacijama ovaj problem postoji i na Panteru.
Problem se dešava bez obzira na vrstu odredišta gde se prenosi (bilo da je lokalni USB, lokalni Firewire, SMB, itd).
Testovi su izvedeni na Windows XP SP2 SMB sistemu, kao i lokalnom HFS + formatiran USB drajv, a problem se pojavljivao svaki put kada destinacija nestane dok Finder prebacuje nešto tamo.
Ukratko lik je podigao Windows XP u VMware-u i povezao se sa njim kao da je odvojeni kompjuter (OS X ne poznaje razliku).
Zatim, našao IP adrese za Windows PC povezivanjem preko SMB-a („Windows File Sharing“), a onda je spojio C:\ na Mac sa Leopard-om i pripremio se za simulaciju SMB neuspelog povezivanja otvaranjem Shared Folders\Sessions u Windows-u.
Kada je uspostavio vezu sa Mac-om u Terminalu na Mac-u je napravio „test“ direktorijum sa dovoljno podataka da bi operacija prebacivanja trajala bar 10 sekundi.
Zatim je prebacio direktorijum „test“ sa ekrana na C$ uređaj držanjem Command (Apple). Brzo se vrtio u Windows i zatvorio aktivan sharing. Očekivano, Finder je izbacio grešku u poruci i programskom jeziku. Test direktorijum se još uvek video na ekranu, a onda neočekivano... nestao!
Rezultat: prikazani direktorijum na C uređaju sadržao je samo fajlove koji su kompletno prebačeni pre nego što je veza prekinuta, ali ništa više (u primeru demonstracije, postoji samo jedan fajl u „testu“, pa se ništa nije uspešno prebacilo).
Ok. Veza je prekinuta, neki podaci su prebačeni, a gde je ostatak podataka?
Na Karpikovom blogu možete da pročitanje njegovo detaljno objašnjenje ovog problema koje je propraćeno slikama, a tu je i video kao dodatak demonstraciji.