Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Sve o matičnoj ploči
16.01.2008. 12:00
Izvor: Blic
Sve o matičnoj ploči
Predrag Jovanović, autor knjiga iz edicije „Računajte na računare“ objašnjava od čega se sastoji matična ploča. Spremni ste za mini kurs? Počinjemo... Posle teksta ćete sigurno umeti sami da se snađete sa pločom. U nekom od narednih brojeva pisaćemo o konektorima, tako da će sklapanje računara postati sasvim lak posao za vas.

Najvažniji delovi ploče
1. Soket (Socket) - mesto koje je rezervisano za ubacivanje procesora. Na jednoj ploči može biti i više soketa za procesore. Ploče sa više soketa se koriste pretežno kod server računara koji opslužuju druge računare. Soketi imaju oznake kao što su Socket AM2 za AMD procesore, Socket 775 za Intel procesore itd. Soket sa strane ima dodatnu polugu koja zaključava procesor. Kada je poluga podignuta, tada procesor može da se pomera, a u protivnom je zaključan. Rupice na soketu su u obliku kvadrata kome nedostaje jedan ili dva ugla, a ti nedostaci su u stvari vodiči kako procesor treba postaviti na soket, jer i njemu sa te strane nedostaju mesingani konektori (pinovi). Znači, prosto je nemoguće pogrešno postaviti procesor.
2.Dim je mesto u koje stavljamo radnu memoriju. Na ploči postoji više ovakvih mesta i ona imaju oznake po brojevima: Dimm1, Dimm2... Broj dim mesta je bitan jer od njega zavisi mogućnost ubacivanja više memorijskih kartica, a time dobijamo proširenje memorijskog prostora u kome trenutno radimo. Dim je plastično postolje za memoriju u čijoj se unutrašnjosti nalaze konektori koji treba da ostvare kontakt sa ubačenom memorijom. Na krajevima dim postolja su dodaci koje koristimo za fiksiranje ubačene memorije (memorija se zaključa). Stranice dim postolja su spojene na jednom mestu (negde na sredini) i to koristimo kao vodič kako treba staviti memorijski modul koji je takođe na jednom mestu zarezan (negde na sredini).
3.AGP slot je rezervisano mesto gde se stavlja grafička kartica. Ovaj slot se od ostalih na ploči obično razlikuje po boji, braon je. Kao opcija na ovom slotu može se videti i plastični dodatak koji koristimo za zaključavanje kartice. Agp slotovi se danas razlikuju jedino po tehničkim mogućnostima matične ploče.
4.PCI - su mesta za kartice, obično su bele boje, i na ploči ima više ovakvih slotova. Svaki slot na ploči nalazi svoju primenu kao mesto na kome možemo dodati neki uređaj (modem, zvučna, TV...).
5.Čipset je skup čipova koji komuniciraju između svih uređaja na ploči i bitan je za kvalitet i pouzdan rad ploče. Čipset se razlikuje po proizvođaču čipa i njegovoj podršci za određeni procesor.
U čipset spadaju i čipovi kontrolori I/O (Input/Output) koji omogućuju protok podataka između kartica, memorijskih uređaja, ulaza i izlaza.
6.Bios, Cmos je čip koji ima više funkcija. Ovaj čip se konstantno napaja preko baterije od 3v i tako održava program koji se nalazi u njemu.
Čip ugrađuje proizvođač ploče, a njegov program je zadužen prvenstveno za prepoznavanje i testiranje ispravnosti celog hardvera koji je fizički prikačen na matičnu ploču. Pored ove funkcije, program ima mogućnost nadgledanja raznih paramatera koji utiču na rad svih delova hardvera (temperature, ventilatora, napajanja) i vodi evidenciju o datumu i vremenu. Rad BIOS programa je vidljiv na ekranu odmah posle startovanja računara (crna pozadina i bela slova). BIOS je vrsta čipa - EPROM čiji program možemo zameniti novijom verzijom. Postupak promene programa naziva se fleš biosa. Verzija biosa se vidi pri samom uključivanju računara odmah iznad brzine procesora ili na dnu ekrana. Program koji se nalazi u čipu je prilagođen korisniku i dozvoljava neke izmene kao što su redosled uređaja sa kojih pretražujemo sistem, isključivanje i uključivanje uređaja koji se nalaze na ploči itd.
7.Džamper se sastoji od dva mesingana pina koji mogu biti spojeni plastičnom kapicom (obično crne, crvene ili žute boje) koja u sebi sadrži konektor i tako ustvari pravi most između dva elementa na ploči. Na ploči se obično nalazi džamper (most) koji je zadužen da vrati program u industrijsko tj. prvobitno stanje. Postupak vraćanja biosa na prvobitno stanje se zove klirovanje (Clear Cmos).