Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
nVidia Gelato Pro 2.2 besplatan
04.06.2008. 12:00
Izvor: IT svet
nVidia Gelato Pro 2.2 besplatan
Kompanija nVidia je odlučila da njen GelatoPro 2.2 softver za renderovanje treba da bude besplatno dostupan svim korisnicima, što je i učinjeno. Gelato je GPU akcelerisan, full-frame renderer za kreiranje računarski generisanih slika visokog kvaliteta. Softver je prvobitno razvijen za prikazivanje filmskih i televizijskih vizuelnih efekata i animacije, ali se u današnje vreme može lako koristiti sa 3D softverskim aplikacijama kao i onima vezanim za industrijski dizajn i arhitekturu. Gelato Pro 2.2 podržava Windows XP i razne Linux distribucije. Uzimajući u obzir da je sada u pitanju besplatan proizvod nVidia više neće izdavati nove verzije ovog proizvoda.