Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Online Acrobat
18.06.2008. 12:00
Izvor: B92
Online Acrobat
Uporedo sa nedavno predstavljenom najnovijom verzijom softvera za kreiranje PDF fajlova Acrobat 9, kompanija Adobe lansirala je i probnu verziju platforme Acrobat.com.
Acrobat.com je online platforma koja omogućava besplatno korišćenje uvek dostupnog, a veoma korisnog seta alata. Funkcije alata se međusobno dopunjuju, tako da servis kao celina pruža svojim članovima mogućnost da, gde god se nalazili, kreiraju dokumenta, uploaduju fajlove i čuvaju ih online, konvertuju ih u PDF format, kreiraju nove PDF dokumente, te da ih dele sa drugim članovima ili svojim prijateljima/kolegama. Osim toga, servis poseduje interaktivno okruženje koje omogućava članovima da zajedno menjaju dokumenta u realnom vremenu, istovremeno komunicirajući vizelno, zvučno i tekstualno.
Servis se sastoji od pet delova: Buzzword, ConnetNow, Create PDF, Share i My Files.
Za obradu teksta zadužen je Buzzword. Alat predstavlja vrstu "stočića" sa blanko "papirom" i alatkama za rad kao u Wordu, čije se funkcije izuzetno lako koriste. Buzzword služi za samostalan ili zajednički rad na istom primerku dokumenta. Možete od početka kreirati čitav dokument, pisati tekst, ubaciti slike, tabele, te postaviti "porukice" pored pasusa ukoliko ste hteli da ukažete na nešto drugima ili da podsetite sebe, itd. Druga mogućnost koju pruža Buzzword je da uploadujete fajl sa svog računara i da obavljate izmene na njemu. Formate koje Buzzword podržava su Rich Text Format (.rtf), Word formati (.doc i .docx), Word 2003 XML i Plain Text (.txt). Fajl koji ste kreirali/izmenili u Buzzwordu možete sačuvati i u bilo koje doba podeliti sa drugima ili ga proslediti nekom na e-mail.
Registracijom se dobija 5 GB prostora koji se može iskoristiti za online skladištenje dokumenata u svoj "ormarić" - My Files, tako da im može pristupiti sa bilo kog računara, bilo kada.
ConnectNow predstavlja online salu za sastanke. Broj učesnika u konferenciji ograničen je na 3, a članovi se uključuju po pozivu koji stiže na e-mail od domaćina sale. Alat uključuje deljenje desktopa, video, glasovnu i tekstualnu komunikaciju. Komunikacija i rad su omogućeni u realnom vremenu, čime je ostvarena potpuna interaktivnost celog projekta.
Treći alat je Create PDF koji pruža online PDF konverziju do pet dokumenata, a tu je i visokokvalitetna podrška za web-integrisane dokumente. Možete konvertovati tekstualne fajlove (TXT, PS, RTF), Microsoft Office (DOC, XLS, PPT, PRJ), OpenOffice (ODT, ODP, ODS, ODG, ODF), StarOffice (SWX, SXI, SXC, SXD, STW), Word Perfect (WPD) i formate za slike (BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG). Acrobat.com poseduje neke napredne funkcije kreiranja PDF fajlova koje postoje u Acrobatu 9, a istovremeno je kompatibilan sa Reader 9 programom, pružajući njegovim korisnicima jednostavan pristup sajtu. Time im je omogućeno da dele fajlove, konvertuju ih online u PDF, i učestvuju u elektronskim formama i podeli dokumenata iniciranim od strane korisnika Acrobat 9 softvera.
Osim skladištenja, Acrobat.com pruža mogućnost i online deljenja datoteka ubacivanjem dokumenata u zajednički "ormarić" - Share. Kada uploadujete dokumente na Acrobat.com, možete da odredite i da li će datoteka biti javno dostupna ili će pristup fajlu biti ograničen na određene ljude. Dokumente možete poslati prijateljima/kolegama na e-mail, a umesto da zakačite fajl u attachment, poslaćete URL fajla čime ćete im omogućiti pristup fajlu.
Svi alati su međusobno povezani. Tako, na primer, iz Buzzworda fajl možete ubaciti u Share ili My Files, zatim otići u konferencijsku salu, uploadovati fajl, pozvati svoje kolege da ga zajedno pogledate, prokomentarišete i izvršite neophodne izmene. Iz konferencijske sale možete fajl konvertovati u .pdf i u tom formatu ga podeliti prisutnima.
Važno je spomenuti i detaljnu pretragu fajlova koja omogućava pretraživanje svih datoteka koje se nalaze online po više raznih kriterija: imenu autora, pojedinim rečima i/ili frazama, itd. Poslovnim korisnicima Adobe je na raspolaganje stavio neke dodatne korisne opcije kao što je povećana sigurnost podataka u obliku 256-bitne enkripcije, kao i uskladjivanje Acrobat.com stranice sa vizuelnim identitetom kompanije.