Slobodno vreme
Tehnologija
Naučnici pronašli način za prenos podataka svetlom
04.08.2008. 12:00
Izvor: Blic
Naučnici pronašli način za prenos podataka svetlom
Istraživači kompanije "Simens" uspeli su da prenesu količinu do 100 megabita u sekundi pomoću vidljivog svetla. Koristeći diode visokih performansi koje emituju belu svetlost (LED diode), oni su preneli podatke preko više od jednog metra praznog prostora.
Prenos podataka kroz prazan prostor ostvaruje se pomoću belih LED dioda visokih performansi koje imaju niz istaknutih karakteristika: dug radni vek, mehanički su robusne, rade sa niskim operativnim naponom i imaju viši nivo energetske efikasnosti od normalnih sijalica. Podaci se prenose jednostavno putem varijacije svetla koje emituje LED dioda. Prijemnik je fotodetektor koji konvertuje signale u električne impulse.
Sve je veća potražnja za propusnim opsegom i fleksibilnošću u gigabitnim kućnim mrežama. Ali bežične kućne mreže se sve češće susreću sa različitim problemima. U mnogim zgradama, tri nezavisna WLAN frekvencijska opsega višestruko su zauzeta, što dovodi do kolizija između paketa podataka. U situacijama poput ove, vidljivo svetlo, medijum koji se ranije u javnom domenu nije koristio, nudi pogodnu alternativu.
Istraživanje se nastavlja u okviru Instituta za elektroniku, a planovi zahtevaju da standard bude usvojen krajem 2010. godine.