Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Nove Intel matične ploče
18.08.2008. 12:00
Izvor: IT svet
Nove Intel matične ploče
Intel je završio rad na razvoju nove linije matičnih ploča koje su dizajanirane da se automatski aktiviraju iz režima mirovanja radi izvršavanja određenih zadataka kao što su odgovaranje na dolazeće pozive ili nastavak preuzimanja nekog fajla. Prema rečima zvaničnog predsatvnika kompanije Intel, George Alfs-a, tehnologija na kojoj su bazirane ove nove matične ploče prvobitno je bila korišćena da mrežnim rukovodiocima obezbedi brz pristup PC update-ovima. Prve Intel-ove matične ploče iz ove linije trebalo bi da se na tržištu pojave u toku narednog meseca a dizajnirane su za desktop računare.