Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Metaram 16GB DDR3 DIMM
25.08.2008. 12:00
Izvor: IT svet
Metaram 16GB DDR3 DIMM
Kompanija Metaram je zvanično predstavila DDR3 Metaram memoriju koja kao i njen stariji DDR2 rođak obećava bolje i veće DIMM-ove. To što ova kompanija radi je jednostavno. Emulira DRAM-ove sa višom gustinom na delovima manje gustine što omogućava kreiranje jeftinijih DIMM-ova. Ovo vam takođe omogućava više DIMM-ova po kanalu. Glavna razlika između DDR3 i DDR2 memorija kompanije Metaram je to što DDR3 verzija koristi 5 Metaram čipova umesto 5+1 koliko koristi DDR2. DDR3 verzija radi sa standardnim DDR3 buffer čipom. DDR3 memorija kompanije Metaram je dostupna u kapacitetima od 8GB i 16GB.