Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Internet kupovina sve popularnija u Srbiji
10.09.2008. 12:00
Izvor: Bench Market
Internet kupovina sve popularnija u Srbiji
Prema istraživanju potrošačkih navika građana Srbije, koje je sprovela Visa, kupovina proizvoda i usluga putem interneta postaje sve popularnija. Ipak, rezultati istraživanja pokazuju da su građani Srbije izuzetno oprezni prilikom online kupovina. Većina ispitanika posebnu pažnju poklanja upravo pitanju sigurnosti kupovine putem interneta, a od stepena poverenja koje građani Srbije imaju u pojedine sajtove zavisi i njihova odluka da li će se odlučiti za ovaj oblik kupovine roba i usluga. Skoro 40 odsto ispitanika kupovinu putem interneta obavlja samo na sajtovima na kojima se nalazi logo “Verified by Visa”. Ovaj servis provere identiteta putem lozinke, koji je razvila Visa, uklanja rizik kupovine u online prodavnicama i unapređuje sigurnost kupovine putem interneta.
Ispitani građani Srbije najčešće na internetu kupuju knjige, časopise i muzička izdanja. Petnaest odsto ispitanika putem interneta kupuje kompjutersku opremu, a isti procenat ispitanika internet koristi za kupovinu ulaznica za kulturne i sportske događaje. Iznenađujuće je da tek veoma mali procenat njih internet koristi za kupovinu avio-karata i plaćanje hotelskog smeštaja. Više od polovine ispitanika smatra da je postojanje mogućnosti za online kupovinu pokazatelj da Srbija spada u red modernih zemlja, dok se svega 3% ispitanika protivi ideji kupovine putem interneta. Dva od tri ispitanika veruje da je najveća prednost online kupovine mogućnost da se na najlakši i najbrži način dođe do željenih proizvoda i usluga.
„Izuzetno nam je drago da građani Srbije veliku pažnju poklanjaju sigurnosti kupovine putem interneta“, istakao je Žan-Mark Tonti, šef razvoja poslovanja za jugoistočnu Evropu u kompaniji Visa. „Kao lider u bezgotovinskim plaćanjima, Visa konstantno unapređuje mehanizme zaštite. Verujemo da će sve veći broj sajtova, uključujući i lokalne, imati oznaku „Verified by Visa“, koji korisnicima Visa platnih kartica pruža sigurnost kroz poseban nivo zaštite prilikom online kupovina." Gotovo sva kupovina putem interneta obavlja se na inostranim sajtovima. Istraživanje je pokazalo da muškarci u Srbiji više koriste debitne Visa kartice, dok se žene pre odlučuju za korišćenje Visa kreditnih kartica prilikom plaćanja putem interneta.