Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Facebook kao baza za regrutaciju agenata
01.10.2008. 12:00
Izvor: Personal magazin
Facebook kao baza za regrutaciju agenata
Britansko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da su britanske obavještane službe počele da koriste Facebook kao bazu za regrutaciju potencijalnih agenata
Britanska obaveštajna služba MI6 već nekoliko nedelja objavljuje oglase na Facebooku u okviru kampanje regrutovanja novih agenata. “Kampanja za regrutovanje agenata tajne obaveštajne službe nastavlja se u cilju pronalaženja rezervoara talenata koji predstavljaju današnje britansko društvo“, objasnio je portparol Foreign Officea.
On je ukazao da MI6 koristi “više kanala kako bi se predstavile profesionalne mogućnosti u organizaciji”. “Facebook je samo jedan od poslednjih primera”, naveo je. MI6 je u aprilu 2006. počeo sa otvorenim regrutacijama agenata, uz korišćenje promotivnih kampanja na radiju ili u novinama. Služba regrutuje agente i preko svog web portala na kojem kandidati direktno mogu da ispune formular.