Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Hostovana verzija Lotus Notes
27.10.2008. 12:00
Izvor: IT svet
Hostovana verzija Lotus Notes
Kompanija IBM važi za proizvođača hardvera i softvera koji nudi veliki broj hostovanih servisa u vidu softver kao usluga programa. Najnoviji u nizu poteza na ovom polju odnosi se na pokretanje hostovane verzije Lotus Notes softvera za slanje poruka koji omogućava kompanijama koje imaju između 1000 i 10000 zaposlenih da koriste platformu za slanje poruka bez potrebe da naručuju i instaliraju softver. IBM navodi da će Lotus Notes hostovani servis za slanje poruka između zaposlenih koštati kompanije ispod $10 na mesečnom nivou po korisniku.