Slobodno vreme
Tehnologija
Fujitsu Siemens Computers uvodi novo rešenje protiv krađe prenosivih računara
28.11.2008. 12:00
Izvor: Personal magazin
Fujitsu Siemens Computers uvodi novo rešenje protiv krađe prenosivih računara
Fujitsu Siemens Computers predstavlja prvi prenosivi računar iz svoje LIFEBOOK serije koji koristi najnovija sigurnosna rešenja „SystemTrack” i „DataProtect”. Ova rešenja su bazirana su na tehnologijama kompanija Intel i Computrace (Kompjutrejs). Fujitsu Siemens Computers je jedan od dva proizvođača u regionu Evrope, Srednjeg istoka i Afrike koji nude takvu inovaciju u svom trenutnom asortimanu prenosivih računara i ova složena zaštita protiv krađe biće dostupna kao opcija uz modele ESPRIMO Mobile linije poslovnih računara, kao i u modelima LIFEBOOK T5010 i LIFEBOOK E8420.
Integrisanje ovog sigurnosnog rešenja je odgovor ovog dobavljača IT infrastrukture na rastuće zahteve svojih korisnika za efikasnim konceptima sigurnosti i zaštitom kompanijskih podataka. Zaštita ima dve osnovne funkcije: praćenje ukradenog ili izgubljenog uređaja i opciju čuvanja ili, po potrebi i brisanja podataka sa tvrdog diska pomoću centralizovane daljinske kontrole. Ova funkcija takođe omogućava da se prenosivi računar zaključa „sa daljine”.
Prema podacima istraživanja koje je sproveo Ponemon institut u junu 2008, više od 50% svih poslovnih putnika ima poverljive kompanijske podatke na svojim prenosivim računarima a 65% njih ne preduzima nikakve mere predostrožnosti od gubljenja uređaja ili krađe. Sa druge strane, broj prenosivih računara sa osetljivim podacima koji su ukradeni se rapidno povećava poslednjih godina.
Samo u 2006. godini broj ukradenih računara povećan je za 84% u poređenju sa prethodnom godinom. Fujitsu Siemens Computers adresira upravo ovaj izazov svojim najnovijim bezbednosnim paketom koji se zasniva na tehnologiji protiv krađe kompanija Intel i Computrace.
Sigurnosna rešenja SystemTrack i DataProtect će biti dostupna od prvog kvartala 2009. godine u odabranim modelima LIFEBOOK serije i svim modelima poslovne ESPRIMO Mobile serije. Fujitsu Siemens Computers koristi ovaj pristup sa dva modula da precizno odgovori različitim specifičnim zahtevima velikih korporacija kao i malih i srednjih preduzeća. Gubitak hardvera usled krađe je posebno težak u malim preduzećima i sektoru kućnih kancelarija: broj prenosivih računara je u njima obično mali a nove nabavke su skupe. SystemTrack prati ukradeni hardver u realnom vremenu i detektuje njegovu lokaciju čim se uređaj poveže na Internet ili Intranet. Uređaji na ovaj način čak mogu biti i povraćeni.
Rešenje DataProtect se koristi za naročito osetljive podatke - aplikacija veoma značajna za preduzeća srednje veličine i velike kompanije. U korporativnom okruženju gubitak dragocenih podataka je posebno stresan ili, još gore, krađa podataka koja kompaniju može da košta milione. Zahvaljujući DataProtect-u daljinska podrška (support desk) može da pristupi sistemu i sačuva poverljive podatke centralno iz sistema ili - ako je neophodno - potpuno da izbriše takve podatke. Takođe je važno da podrška može da učini hardver beskorisnim korišćenjem takozvane „ubistvene pilule” (kill pill). Ako se uređaj ipak vrati korisniku, on može da ukloni zaštitu i ponovo osposobi sistem korišćenjem specijalne lozinke.
Iz ugla korisnika, SystemTrack i DataProtect rade na krajnje jednostavan način: korisnik kupuje sigurnosna rešenja kao opcioni dodatak zajedno sa Fujitsu Siemens Computers uređajima i registruje svoj prenosivi računar za podršku ovog tipa u Centru za korisnike Computrace-a. Korisnik onda može prijaviti krađu ili gubitak direktno telefonom ili preko Interneta, isto kao i gubitak kreditne kartice. Podrška i korisnik onda prolaze kroz mere zaštite definisane prilikom registracije.
Fujitsu Siemens Computers će biti jedan od samo dva proizvođača u EMEA koji već uvodi zaštitu protiv krađe u svoj postojeći asortiman prenosivih računara i jedini koji može da integriše ovo rešenje u zasebni portfolio usluga i rešenja koja pokrivaju sve aspekte sigurnosti.