Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Nova Microsoft metoda
08.12.2008. 12:00
Izvor: IT svet
Nova Microsoft metoda
Microsoft je obezbedio novi, brži i jeftiniji način za izgradnju njihovih centara podataka za narednih pet godina a u kompanijinom saopštenju se takođe navodi da će i druge kompanije da koriste ove metode. Ovaj Microsoft-ov pristup koristi modularni dizajn u okviru kojeg se standardne jedinice računarstva, rashlađivanja i električne opreme isporučuju do postrojenja za izradu gde se sklapaju. Ovaj sistem nosi naziv „Generation 4“ dizajn i omogućava centrima podataka da postanu brži te da umanje troškove izgradnje poslovnih postrojenja.