Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Kako da čuvate tekst na internetu?
05.01.2009. 12:00
Izvor: Kompjuter biblioteka
Kako da čuvate tekst na internetu?
Web zasnovani program SnapBits funkcioniše kao web ormarić za vaše podatke. Možete da dodate tekst putem web sajta ili tako što ćete poslati email na jedinstvenu email adresu za vaš nalog.
Web zasnovani program SnapBits funkcioniše kao web ormarić za vaše podatke. Možete da dodate tekst putem web sajta ili tako što ćete poslati email na jedinstvenu email adresu za vaš nalog.
Tekstualne unose možete da pretražujete i filtrirate po tagovima koje im dodelite. Postoji mala ali veoma dobra funkcija koja vam omogućuje da tagujete belešku kao "classified" i onda će biti maskiran kada se pojavi u pretragama kroz tagove ili pretraživanje liste unosa. Ako se nalazite, na primer, u internet kafeu ova stavka će maskirati tekst sve dok ne kliknete na nju i otkrijete tekst.