Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Internet kao pokretač tržišta
18.03.2009. 12:00
Izvor: Poslovni Magazin
Internet kao pokretač tržišta
Internet može tržište Srbije da učini efikasnijim i zato je veliki broj kredita opredeljen upravo za pokretanje posla u toj oblasti, kaže resorna ministarka.
Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić je na konferenciji o "Internet ekonomiji", koju je organizovao dnevni list "Danas", navela da u Srbiji trenutno posluje 2.300 informatičkih kompanija sa 60.000 zaposlenih, koji su u 2007. godini imali učešće od 4,7odsto bruto društvenog proizvoda.
Ministarka je ukazala da više od 20 odsto tih firmi u Srbiji ima stopostotnu zastupljenost kompjutera u svom poslu, napominjući da je osnovni prioritet države jačanje svesti o značaju internet tehnologija jer Srbija svoj prosperitet može da ostvari samo intenzivnijim korišćenjem novih medija.
Ona je najavila da će 23. marta početi javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, napominjući da do maja treba da se utvrdi i obim univerzalnog servisa koji država mora da obezbedi.
Predviđeno je i formiranje fonda iz kojeg će biti finansirano uvođenje elektronskih servisa u one delove Srbije gde to nije isplativo.
Do juna svim delovima Srbije treba da bude omogućen i širokopojasni pristup Internetu, a od septembra će početi i javna rasprava o zakonu o elektronskoj komunikaciji.
Ministarka je najavila i da će iduće nedelje krenuti prve probe funkcionisanja elektronske vlade, a od 11. juna očekuje se početak rada bez "papirnih" sednica vlade.
Ministarka je najavila i da će u narednih mesec dana početi projekat dodavanja sertifikovanog elektronskog potpisa na nove lične karte sa čipom.
Matićeva je rekla i da se danas otvaraju ponude na tenderu za projektovanje infrastrukture za širokopojasni Internet u regionu koji se radi u okviru Helenik plana zajedno sa Grčkom.