Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Cisco: Povećanje IP saobraćaja
17.06.2009. 12:00
Izvor: PC press
Cisco: Povećanje IP saobraćaja
Kompanija Cisco obavila je istraživanje koje ukazuje da će svetski IP saobraćaj porasti petostruko do 2013. godine. Cilj istraživanja je bilo proračunavanje rasta svetskog internet saobraćaja, a za potrebe kompanije obavili su ga nezavisni stručnjaci.
Rezultati pokazuju da će obim IP saobraćaja od oko 9 eksabajta mesečno u 2008. godini porasti na čak 56 eksabajta mesečno u 2013, a očekuje se da će prenos video zapisa činiti više od 90 odsto IP protoka. Istraživanje predviđa i da će protok video komunikacija porasti desetostruko od 2008. do 2013. godine, a da će se mobilni protok duplirati svake godine u tom periodu.
Očekuje se i da će se “dan na mreži”, koji danas traje 36 sati, do 2013. godine produžiti na 48 sati zahvaljujući aktivnom obavljanju više stvari istovremeno: slušanje muzike ili snimanje videa, dok se pretražuju drugi sadržaji.