Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Promena Facebook imena
29.07.2009. 12:00
Izvor: IT svet
Promena Facebook imena
Kada je Facebook dozvolio svojim korisnicima da biraju svoja sopstvena korisnička imena koja se zatim koriste za kreiranje URL-a do vašeg profila i stranica vezanih sa vama, korisnici su bili upozoreni da biraju pažljivo jer promena korisničkog imena neće biti moguća. Ipak, Facebook je odlučio da omogući korisnicima da promene svoje korisničko ime ali je ova opcija dozvoljena samo jednom. Ona je pre svega napravljena zbog onih koji su prvi put izabrali neodgovarajuće, smešno ime ali i onima koji su promenili ime udajom, ženidbom ili iz nekog drugog razloga. Bilo kako bilo ova opcija je omogućena, pa ako menjate ime pažljivo razmislite o novom.