Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Problemi sa velikim diskovima
03.08.2009. 12:00
Izvor: IT svet
Problemi sa velikim diskovima
Kako se hard diskovi prave sa sve većim kapacitetom, jedan problem bi uskoro mogao da postane vrlo značajan. Naime, Master boot record (MBR) ne može da radi sa hard drive-ovima kapaciteta većeg od 2TB. Obzirom da je ovaj kapacitet dostignut, potrebno je početi razmišljati o rešenju problema kada se pojave veći hard drive-ovi. Jedno od mogućih rešenja je i GUID Partition Table (GPT). GPT je kreirana od strane Intel-a kao deo kompanijinih Extensble Firmware Interface (EFI) specifikacija za BIOS zamenu. Iako je EFI dizajnirana da zameni BIOS-e koji postoje kod većine današnjih računara može se koristiti i kod BIOS baziranih sistema.