Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Ratovi kompanija
14.08.2009. 12:00
Izvor: IT svet
Ratovi kompanija
Kao što je poznato istoriju pišu pobednici a to se još jednom potvrdilo kada je u pitanju korisnička elektronika. U poslednje vreme svedoci smo velikog broja bitki koje se biju među kompanijama kao što su Apple protiv Microsoft-a, Google protiv Yahoo-a, Intel protiv Motorola-e, MySpace protiv Facebook-a, ovo su samo neke a spisak je mnogo duži. Na kraju se čini da su oba učesnika pobednici zajedno sa korisnicima koji uvek iskoriste sve prednosti ali to nije tako. Istina je potpuno drugačija pa je tako u svetu elektronskog poslovanja, još od radija i televizije, dobro poznata činjenica da je konkurencija velika pretnja te da bolji rezultat rivala imaju izuzetno loš uticaj.