Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Microsoft suzbija pirateriju
17.08.2009. 12:00
Izvor: IT svet
Microsoft suzbija pirateriju
Kompanija Microsoft je postigla sporazume sa jedanaest firmi nakon što su priznale da su prodavale ilegalni softver. Zvanični predstavnik Microsoft-a je naveo da je vansudskim putem postigao sporazum sa jedanaest firmi koje se bave maloprodajom softvera koji je unapred ubačen na računare koji se prodaju, što je česta praksa u takvim slučajevima. Graham Arthur, advokat Microsoft-a navodi da će ova kompanija učiniti sve što je u njihovoj moći da se bori protiv piraterije na svim nivoima ali i da postojeći i potencijalni korisnici takođe moraju učestvovati u tom naporu tako što će biti u mogućnosti da prepoznaju razlike između pravog i piratizovanog softvera.