Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Quicksys Disk Defrag 1.16
24.08.2009. 12:00
Izvor: IT svet
Quicksys Disk Defrag 1.16
Disk Defragmentation redukuje vreme pristupa podacima i omogućava da se skladišni kapacitet koristi na efikasniji način. Besplatni Disk Defragmenter i optimizator za Microsoft Windows sa visokom tehnologijom ima za cilj da preraspodelu fragmenata fajlova na disku načini kontinualnom i po redosledu, tako da performanse i brzina pretraživanja diska budu uvećane. Pored defragmentacije diska, Quicksys Disk Defrag ima sistem koji nosi naziv QSICA (Quicksys Intelligent Clusters Allocation) za optimizaciju cluster-a koja obezbeđuje maksimalnu zaštitu novih fajlova koji se učitavaju na disk i njihove fragmentacije i najbolje lokacije.