Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Zabrana za video igre
31.08.2009. 12:00
Izvor: IT svet
Zabrana za video igre
Venecuelanske vlasti donele su odluku da zabrane prodaju igračaka i video igara za koje se utvrdi da su suviše nasilne u pokušaju da se suoči sa rapidno rastućim procentom kriminala u toj zemlji. Zabrana prodaje nasilnih video igara već je prošla jedan krug glasanja u skupštini a očekuje se da na kraju bude i usvojena kada prođe i drugi krug. Ono što vlast ove države zabrinjava jeste tužna činjenica da u glavnom gradu Karakasu desetine ljudi bude ubijene u toku jedne nedelje pa je tako ovaj grad postao jedan od najopasnijih gradova Latinske Amerike a najžalosnije je to što se ljudi ubijaju zbog obuće ili običnog mobilnog telefona.