Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Sve više korisnika interneta u Srbiji
14.09.2009. 12:00
Izvor: Tanjug
Sve više korisnika interneta u Srbiji
Beograd - Korišćenje interneta u Srbiji je u velikoj ekspanziji, a svakodnevno se pojavljuju novi servisi i usluge, tako da ga ljudi sve češće koriste za informisanje, rezervisanje i kupovinu karata za putovanja, koncerte, utakmice, ali i za "skidanje muzike" i druge oblike zabave, rekao je predsednik Društva za informatiku Srbije Nikola Marković.
"Internet se sve češće koristi za elektronsku trgovinu, ali i za elektronsku upravu", rekao je Marković Tanjugu.
Prema podacima kompanije "EUnet" u Srbiji internet svakodnevno koristi oko 1,5 milion građana, što čini oko 25 odsto ukupnog stanovništva, dok je evropski prosek od 50 do 70 posto stanovništva koje svakodnevno koristi internet.

Najviše korisnika među mladima
"Oko 50 posto ljudi u Srbiji nikada nije koristilo internet i nema nameru jer smatraju da im to nije potrebno", kazala je menadžer za odnose sa javnošću kompanije "EUnet" Milica Bajković.
Kako je ona navela, u Srbiji se internet najviše koristi za aktivnosti vezane za elektronsku poštu (oko 75 odsto korisnika), za informisanje o raznim vrstama roba i usluga (oko 60 odsto), preuzimanje igrica, muzike, slika, filmova (oko 50 odsto), dok je najmanje onih koji internet koriste za postobrazovno usavršavanje ili prodaju roba i usluga (oko pet posto).
"Internet najviše koriste tinejdžeri i mladi ljudi od 16 do 24 godina - njih oko 60 odsto, i to za različite oblike zabave - komunikaciju preko socijalnih mreža, foruma, elektronsku poštu, preuzimanje muzike, filmova, igrica....", dodala je Bajković.
Prema podacima te kompanije, oko 35 odsto ljudi od 25 do 54 godine koriste internet i to najviše za komunikaciju, informisanje o različitim vrstama roba i usluga, prodaju, dok samo pet posto ljudi starijih od 55 godina koriste internet i to najčešće za komunikaciju sa rodbinom i prijateljima u inostranstvu.
"Svakodnevno se beleži rast korisnika širokopojasnog interneta, tako da u Srbiji ima oko 500.000 korisnika ADSL, bežičnog - vajrles i kablovskog interneta, ali još uvek zaostajemo za evropskim prosekom", rekla je Bajković precizirajući da je najveći broj korisnika sa brzinama do četiri megabita po sekundi.

Statistički podaci
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji je 2008. godine oko 33 odsto domaćinstava posedovalo internet priključak, što čini povećanje od 6,9 posto u odnosu na 2007. godinu, odnosno 14,7 posto odnosu na 2006. godinu.
Najviše domaćinstava koja imaju internet je u Beogradu (oko 45,5 posto), zatim u Vojvodini (34 odsto), dok u centralnoj Srbiji internet priključak ima oko 27 posto domaćinstava.
Internet je više zastupljen u urbanom nego u ruralnom delu Srbije, ali se taj jaz poslednjih godina smanjuje.
Veliki jaz postoji u pogledu posedovanja Internet priključaka prema visini mesečnih prihoda domaćinstava.
Internet priključak uglavnom poseduju domaćinstva koja imaju mesečni prihod koji premašuje 600 evra (76,4 posto), dok svega 14,6 posto domaćinstava sa mesečnim prihodom do 300 evra ima internet priključak, navodi se u podacima Republičkog zavoda za statistiku.