Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Facebook meri sreću
09.10.2009. 12:00
Izvor: IT svet
Facebook meri sreću
Facebook je izdao novu interaktivnu aplikaciju koja indeksira kako se njegovi članovi osećaju baziran na analizi pozitivnih ili negativnih reči koje su koristili u okviru update-a svog statusa. United States Gross Hapiness Index, razvijen u okviru Facebook-ovog tima istraživača podataka je baziran na softveru za analizu teksta nazvanom Linguistic Inquiry and Word Count. Ovaj alat će meriti pozitivne ali i negativne reči na osnovu kojih će kalkulisati koliko su amerikanci srećni. Treba pomenuti da se u SAD nalazi oko 30% od 300 miliona korisnika Facebook društvene mreže. Do sada je primećeno da se sreća povećava kako se približavaju porodični praznici.