Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Intel vara u 3DMark-u
16.10.2009. 12:00
Izvor: IT svet
Intel vara u 3DMark-u
Poznati 3DMark Vantage benchmark kompanije Futuremark je jedno od najpouzdanijih sredstava koje omogućava proveru performansi grafičkih rešenja velikog broja različitih proizvođača. Rezultati ovih testova se uzimaju vrlo ozbiljno i poseduju određenu težinu. Međutim, očigledno je da je i ove testove moguće prevariti. To je očigledno učinila kompanija Intel, pa je Futuremark izdao smernice za vrste grafičkih optimizacija koje su dozvoljene sa ovim testovima. Intel-ovi grafički driveri za Windows 7 prebacuju opterećenje sa grafičkog na centralni procesor što za rezultat ima da konačni rezultati koje postiže Intel integrisana grafika budu bolji nego što su u realnosti.