Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Četiri decenije mreže
30.10.2009. 12:00
Izvor: Večernje novosti
Četiri decenije mreže
Pre tačno 40 godina, između dva računara u SAD poslata je kratka poruka - “lo”. Iako je posle dve sekunde veza “pukla”, Internet je uspešno “začet”. Profesor Leonard Klajnrok s Univerziteta Los Anđeles tog 29. oktobra 1969. godine razmišljao je šta da pošalje kao prvu
i istorijsku rečenicu u mreži koju su činila dva računara na dva američka fakulteta. Uređaj zadužen za prenos prve poruke bio je veličine frižidera. Nije završio na otpadu - još je u maloj sobi na Kalifornijskom univerzitetu, kao svedok vremena. Šta je sve prethodilo nastanku Interneta, kakvog ga danas poznajemo? Dva računara s dva odseka Kalifornijskog univerziteta povezana su 1969. u mrežu ARPAnet, prethodnicu Interneta. Dve godiene kasnije, Rek Tomlinson razvija elektronsku poštu za ARPAnet. Upravo je on tvorac znaka “@”. Popularnog “majmuna” osmislio je da bi u adresi elektronske pošte razdvojio ime korisnika od imena računara. Sedamdesetih se mreža seli preko Atlantika, da bi 1984. broj umreženih računara prešao brojku 1.000. Japan, Velika Britanija i Sovjetski Savez stvaraju sopstvene mreže. Domen “.com” nastao je 1985. Najstarija stranica sa tim domenom glasila je i još glasi: symbolics.com. U Evropskoj laboratoriji za praktičnu fiziku (CERN) rađa se ideja o Internetu kakav danas poznajemo - razmena celih dokumenata zajedno sa slikama pri čemu delovi dokumenta postaju linkovi. Nastaje format podataka HTML. Prvi internetski pretraživač “Arči” pojavljuje se 1990, a godinu dana kasnije prva internet-stranica.