Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Pirati dobijaju mesto u parlamentu
09.11.2009. 12:00
Izvor: ITsvet
Pirati dobijaju mesto u parlamentu
Nakon što je Lisabonski sporazum ratifikovan od strane svih članca EU, evropski parlament je dobio dodatnih 18 mesta od kojih će jedno pripasti švedskoj Pirate Party. Od 1. decembra će tako Amelia Andersdotter postati najmlađi član evropskog parlamenta. Ona je rođenja u avgustu 1987 godine i postaće drugi poslanik piratske partije u evropskom parlamentu. Ona je izjavila da njena politička ambicija uključuje reviziju i izmenu propisa vezanih za zaštitu autorskih prava kao i kompletno uklanjanje sistema patenata te izbalansiraniji pristup sigurnosti, bezbednosti i tržištu u odnosu na privatnost.