Slobodno vreme
Kompjuteri i internet
Internet u službi građana
30.11.2009. 12:00
Izvor: ITsvet
Internet u službi građana
Sigurno je da internet predstavlja snažno sredstvo za političare koji žele svoje poruke da pošalju širokim narodnim masama ali pored toga internet predstavlja značajno sredstvo i za obične građane budući da im omogućava da izraze svoje mišljenje a da budu primećeni od strane velikog broja ljudi. Andrew Rasiej, osnivač Perosonal Democracy Forum serije navodi da alati kao što su Facebook, Twitter i YouTube pomažu ljudima da se organizuju sa ciljem da imaju veći uticaj na političke procese i da zahtevaju od državnih uprava da brže reaguju na svakodnevne potrebe građana. Za sada postoji nekoliko sajtova preko kojih građani na određeni način upravljaju vođenjem države.